Blog Detail

Jógakutatás 2017/18

Selmeci Csongor 2017. november 29. 0 comments 1

Jógakutatás 2017/18

 

jógakutatás

jógakutatás

A kutatás fő célja, hogy a jóga gyakorlásának tudományos megerősítést adjunk és hozzájáruljunk a jóga pozitív megítéléséhez. A magyarországi jógaközösség pozitív pszichés jellemzőit szeretnénk feltérképezni, illetve a jógázás hatására létrejövő személyiségfejlődést megvizsgálni. Az alábbiakban röviden összefoglalom a kutatás tartalmát és tervezett menetét.

 

Az alapokat Cloninger Temperamentum és Karakter elmélete adta, aki a személyiséget az öröklékenység és környezeti hatások szempontjából is leírta. Cloninger ezen fejlődéselmélete és a jóga tanai között összefüggéseket feltételezünk. Fejlődéselméletben, a személyiség fejlődésének a csúcsa a transzcendencia karakterfaktorának legfelsőbb szintjét jelenti. Mivel a karakterdimenziók egymás előfeltételei, ezért a legmagasabb transzcendencia fok, vagyis a lelki és spirituális elfogadás, az együttműködés és az önirányítottság karakterfaktorainak legfelsőbb szintjeit feltételezi. A vizsgálat törzsét tehát e 3 karakterfaktor fejlődése és elemzése jelentené, azaz:

  1. transzcendencia (lelki és spirituális elfogadás)
  2. önirányítottság
  3. együttműködés.

 

Valóban érdemes lenne megvizsgálni, hogy tudományos módszerekkel is kimutatható lesz-e ez a fajta fejlődés, mert eddig csak elméleti alapokat írtak le, de nem igazolták.

 

Vizsgálati személyek:

A kutatás tervezett elemszámát 600 18 éven felüli személy alkotja, ami 200 haladó és 200 kezdő jógázóból, valamint 200 más sporttevékenységet végzőből áll. A sportok mögött nem állhat tradicionális iskola. Mivel a vizsgálat globálisan méri a jógázás hatását, így minden olyan jógatípus bevonásra kerül, mely mögött tradicionális iskola áll.

A teszt kitöltése 30-35 percet vesz igénybe az összetettsége miatt, melyet online és papír alapon is ki lehet tölteni. Azon jógázók között, akik vállalják, a kutatás utánkövetéses jellegét, és szeretnének részt venni a nyereményjátékon (melyet a kérdőív végén található linken érnek majd el e-mail címük megadásával, papíralapú kérdőív esetén összegyűjtjük az e-mail címeket), kisorsolunk egy jógamatracot, mely a téma indokoltsága és fontossága mellett motivációként szolgálna.

A gyakorlók 1 év utáni felkeresését a tesztben megadott e-mail cím és jelige segítségével intézzük majd. A vizsgálatban való bennmaradásról a kitöltők döntenek, tehát aki most kitölti, nem kötelezte el magát 2 évre.

A vizsgálati személyek hozzáférés alapú mintavétellel kerülnek kiválasztásra. A vizsgálatból kizárást jelent jelenleg is folyó pszichiátriai kezelés, valamint a drog-és alkoholfüggőség, illetve olyan gyakorlók, akik 3 év rendszeres gyakorlás után se követik az adott tradíció filozófiai rendszerét semmilyen szinten (tehát kizárólag nyújtás, testmozgás céljából gyakorolnak).

Mivel több tradicionális jógaiskola kerül bevonásra, így a tesztfelvétel elején egy pilot vizsgálatra kerül sor, az egyes jógatradíciókat képviselő haladó jógázók közötti hasonlóság vagy különbség feltárása érdekében. A magyarországi jógázókat egészében követi figyelemmel a kutatás, így a pilot vizsgálat függvényében nem tesz különbséget a tradicionális jógatípusok között.

Kutatás menete:

A kutatás 2 éves lesz, 3 adatfelvétellel, melyek az első tesztfelvételt követően 1, majd 2 év múlva ismétlődnek. Az első tesztfelvétel 2017 november 19-e és december 20-a, valamint január 15-e és február 5-e között történik meg, az ország több településén.

A kérdőívek kombináltan papír-ceruza és internetes (Google Forms) kérdőívként kerülnek kitöltésre, melyek magukba foglalják az informált beleegyező nyilatkozatot, a demográfiai adatokat és a 2 kérdőívet. A kitöltés nagyjából 30-35 percet vesz igénybe.

Eszközök: Egy demográfiai és mozgással kapcsolatos kérdéssort és 2 kérdőívet használnék. Cloninger Temperamentum és Karakter Kérdőívének (Cloninger, Przybeck, Svrakic, & Wetzel, 1994), és a Mindful Attention Awerness Scale (MAAS) (Brown & Ryan, 2003) magyar (Rózsa, Kállai, Osváth, & Bánki, 2005; Simor, Petke, & Köteles, 2013), validált változatait.

Az online kérdőív– ide kattints

A kérdőívek szakirodalmai:

  1. Sándor Rózsa, J. K. (2005). Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve . Budapest: Medicina Könyvkiadó.
  2. Simor, P., Petke, Z., & Köteles, F. (2013). Measuring Pre-Reflexive Consciousness:The Hungarian Validation of the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Learning & Perception , 17-29.

Kategóriák