Blog Detail

Damanhuri Hírlevél 2019. március

Selmeci Csongor 2019. március 31. 0 comments 0

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

 

Friss hírek                       |                     Gondolatok                     |                      Események             

 

Kiszámíthatatlan, mint az eső

Üdvözlet a Napéjegyenlőség hónapjára!

Ebben a hónapban Tó Neinilii lesz kísérőnk, a Navajo indiánok esőistene. A Navajo-k ma az Egyesült Államok második legnagyobb, hozzávetőleg 300.000-es lélekszámú őslakos népét alkotják, akik túlnyomórészt Arizona, Új-Mexikó és Utah államok között, egy szerződések által eredeti kiterjedtségük negyedrészére zsugorított területen élnek.

Tó Neinilii (mely név jelentése „Vizet Permetező”) az az isten, aki ellenőrzése alatt tartja az ég vizeit, és el is látja velük a Navajo-panteon más nagyobb istenségeit. Szivárványmarkolatú agyagedénye azonban lyukas, ezért folyton veszít a benne lévő vízből, ez viszont, így kifolyva, eső formájában hull le a földre.

Nagyon fontos, de egyben kiszámíthatatlan vérmérsékletű istenről van szó; ő indítja útnak a Navajo-k földje felé váratlanul a heves nyári zivatarokat, melyek gyakran megrongálják az utakat, ösvényeket az esőverte földön, elárasztják a táborokat, tönkreteszik a termést. Ezért Tó Neinilii-t ilyen kellemetlen tréfákra is hajlamos istennek tartják. Nem tartozik ugyan a teremtő istenek közé, mégis képes felszínre hozni a teremtés előre nem látható aspektusait azzal, hogy rákényszeríti a Navajo-kat ismét és ismét felébreszteni azt az erőt, mellyel hagyományaik megtartása mellett is újraformálhatják önmagukat.

A Napéjegyenlőségnek ebben a hónapjában, amikor a nappalok és az éjszakák közel azonos hosszúságúak, Tó Neinilii a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok ellenére is hív minket a feladatra, miszerint meg kell találnunk az egyensúlyt életkörülményeink váratlan átalakulásai közepette is.


Tó Neinilii és a bölcs bolondság

Az ingerlékeny temperamentumú Tó Neinilii – olykor hazardírozó játékosként, olykor nem szívesen látott tréfacsinálóként – legtöbbször törzsi táncokhoz való öltözékben jelenik meg, és úgy viselkedik, mint egy cirkuszi bohóc. Jelenlétét azonban nem érdemes alábecsülni, mert az ő feladata bemutatni mindazt, amit lát és hall az emberek között. Ha benyomásai kedvezőek, kisebb a valószínűsége, hogy kellemetlen tréfákat csinál, és nagyobb a valószínűsége, hogy az esőt harmonikus módon küldi a földre. Alapjában tehát Tó Neinilii szereti népét, sőt védelmére is kel, amikor vízi-szörnyek fenyegetik. Bizony, Ő volt az is, aki az első Navajo indiánt kimentette Teehooltsdoii, az ádáz vízi-lény karmai közül, aki el akarta őt ragadni. Ezzel a megmeneküléssel vált lehetővé, hogy kibontakozhasson a nép leszármazási vonala.

Nekünk is jót tenne ma egy Tó Neinilii-hez hasonló istenség, aki segítene ismét harmonikussá tenni bolygónk időjárását.

Az eső is – úgy látszik – megbolondult

Esztelenné váltunk mi is az utóbbi századokban, amikor is szép lassan elkezdtük feltölteni a termőtalajt, a tengereket és a légkört szennyező anyagokkal, anélkül, hogy észrevettük volna – vagy legalábbis úgy tettünk, mintha nem vettük volna észre –, hogy ezzel jelenünket és jövőnket tesszük tönkre.

Helyre lehet-e még állítani a harmóniát? Talán helyre, de csak tudatunk és értékrendünk mélyreható átformálásával. Szükségünk van mindenki közreműködésére, hogy megmutathassuk: képesek vagyunk tisztelettel és szeretettel gondját viselni bolygónknak, a rajta lévő életnek és minden más embernek.

Egyedül az egyre többek bevonásával végrehajtott tettek, az általuk kialakított valódi egység és a feladatok egymás közötti megosztása ellensúlyozhatná a sok államelnök és technikus abszurd nyilatkozatainak következményeit, akik úgy tartják, a klímaváltozás emlegetése csak kitaláció. Szerintünk viszont, még ha az is lenne, nem tudnánk nem tudomásul venni, hogy minden változóban van, s hogy emiatt magunkat is meg kell változtatnunk, mert enélkül nem tudjuk garantálni a fiatalabb nemzedékek jövőjét.

Ily’ módon talán a fentebbről jövő Erők figyelmét is fel tudjuk majd kelteni, melyek – amint Tó Neinilii is – úgy dönthetnek: közbelépnek, hogy segítsenek nekünk megrajzolni egy pozitív jövő felé mutató alternatív vonalat.

Új gondolatok

Tó Neinilii olykor végbevitt mágikus tetteket is, mint egy bűvész, aki ismeri a trükköket; olykor pedig cirkuszi bohócnak öltözött, majd féktelen táncba kezdett, hogy kifejezze elégedettségét és népe iránti nagyrabecsülését. Nem azt üzeni nekünk, hogy ne törődjünk az esővel és a hozzá kapcsolódó problémákkal, hanem hogy keressünk és találjunk megoldásokat a világ gondjaira.

Nem elég aggodalmaskodni, össze kell fogni, hogy együtt fogalmazzunk meg új és hatásosnak ígérkező célkitűzéseket, hogy együttes lendülettel és szenvedéllyel birkózzunk meg az eső, a víz, az időjárás mai problémáival.

Ebben a hónapban mindannyian megpróbálhatnánk gondolni Tó Neinilii-re, majd megidézni őt olyan fokig, hogy erőt is adjunk számára, például, egy ilyen feltűnő megnyilvánulásra: képzeljétek el, mi lenne, ha a Tavaszi Napéjegyenlőség napján Tó Neinilii megjelenne az ENSZ New York-i palotájánál, és minden jelenlévőnek elkezdené diktálni, milyen feltételekkel tudna nekünk továbbra is esőt adni, amikor szükséges, de csak akkor, amikor szükséges! Bizony, megtörténhetne, hogy Trump hajkölteménye e szavak hallatára összeomlana – természetesen, a kellő tisztelettel, Elnök Úr –, viszont kollégái közül valószínűleg senki sem nevetne, mert mindenki érintettnek érezné magát, hogy majd el kell számolnia saját döntéseivel. Nos, ki tudja, mi történne . . .

                                                                                                                      ~ Stambecco Pesco


Beleszeretni a vízbe

Emlékszem, amikor 2006-ban először jártam Damanhurban, egy nyári ünnepre kaptam meghívást a Közösségek Szövetségét alkotó körzetek egyikébe, melyet így hívtak és hívnak: „Tentyris”. A központtól úgy negyedórányi autózás után érkeztem meg célomhoz, tisztán érezve közben, hogy Damanhur valóban nagy kiterjedésű. Elevenen él még most is emlékeimben az a testemet átjáró szédüléses érzés, melynek az ottani igen intenzív energiák jelenléte volt az oka. Olyan volt azon földön járni-kelni, mintha egy energia-örvényben tenném ugyanezt. Mondhatom: váratlanul rám törő, de nagyon magával ragadó érzést okozott!

Az ünnep grandiózus volt. Egész éjjel táncoltunk és énekeltünk. Ez az együttlét éveken át többször felidéződött. Akkor azonban még nem hittem volna, hogy néhány év múlva Damanhurban fogok élni, és éppen Tentyris válik otthonommá. Ez a damanhuri régió a legközvetlenebb kapcsolatban van a vízzel!

Miközben egyre jobban kezdtem elmélyedni a mi márciusi istenségünkről, Tó Neinilii-ről – a Navajo indiánok esőistenéről – szóló ismeretekben, mélyen elgondolkodtatott, mi okból csökkenhetett szép lassan az utóbbi években szeretetem a víz iránt, és mindaz iránt amit az képvisel. Pedig Tentyris-ben a víz és annak spirituális esszenciája szorosan beleszövődik mindennapjaink fizikai, pszichológiai, érzelmi, rituális és spirituális életébe.

A minden másnál mágikusabb varázsital

A víz egyre szűkülő erőforrássá válik; egyesek úgy látják, a jövőbeli konfliktusok egyik legvalószínűbb oka éppen a víz hiánya lesz. Tentyris lakóinak úttörő szellemiségével összhangban, a víz-problémától való függetlenedésre irányuló kutatás arra ösztönzött minket, hogy természetes forrásokból eredő vízzel éljünk, és építsük ki a használatot követő megfelelő szűrőrendszert.

Minden szóbajöhető energia harmóniába hozatalára fókuszáló közösség lévén, éveken át kerestünk egyre hatásosabb módszereket az „élő” víz megtartására. Kipróbáltunk sok-sok rendszert, köztük egészen összetetteket is, melyekben szerepet kaptak terrakotta edények, vízzuhatagok, szakrális geometriai jelek . . . mindaddig, amíg fel nem fedeztük, hogy a legjobb megoldás ezúttal is egyszerű: le kell rövidíteni a víz által befutott távolságot forrásaitól a felhasználás helyéig.

A víz az az elem, mely az élet szellemét hordozza. A maga nemében egyedinek számít az anyag három halmazállapota, a folyékony, a szilárd és a légnemű között. A természetből közvetlenül származó iható víz energetikailag élőnek számít. A közszolgáltatásra készült vízrendszerekben a víz olykor kilométereken át áramlik, gyakran elöregedett fémcsövek belsejében, melyek toxikus anyagokat bocsátanak ki magukból.

Mily’ szerencsés vagyok, hogy testemet – úgy a fizikait, mint az energetikait – e legmágikusabb varázsitallal táplálhatom!

A Vízi Nimfa

Tentyris területén van egy víznek szentelt oltár. Kőből épült egy vízforrásra, az egyik antik mítosz figuráinak szobraival díszítve. A mítosz szerint élt egykor azon a földön egy Vízi Nimfa, és sokat segített az ott élő népnek szoros kapcsolatba kerülni a természettel. Sok éven keresztül mi is sok, ehhez az elemhez kötődő rituális gyakorlatot hajtottunk itt végre. Egész napokat szenteltünk ekkor a víznek, illetve a hozzá kapcsolódó egyéni és csoportos meditációknak, tanfolyamoknak, vagy a víz közvetítésével tett felajánlásoknak. Idővel sok olyan művészi formát is kifejlesztettünk, melyekkel kapcsolódni lehet az ökoszisztémának ehhez az eleméhez, illetve a hozzá kötődő Isteni Erőkhöz. Ápolva tehát e spirituális ökoszisztémával való kölcsönös viszonyt, odafigyelve az „adok-kapok” egyensúly fenntartására, ilyformán sokkal harmonikusabb módon tudtunk és tudunk élni. Mindez ugyanakkor mágikussá is tette és teszi mindennapi életünket: például, a víz-elemnek szentelt napokat speciális ünnepi alkalmaknak tekintjük, melyek, ráadásul, nyitottak vendégeink számára is.

Iránymutató, mint a víz

Van itt Tentyris-ben egy Okmányunk, mely közös életünk alapjának tekinthető. Ebben fogalmaztunk meg iránymutatásokat szociális és spirituális életünkre nézve. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, megkérdeztük magunkat: vajon a víz mely jellemző tulajdonságai inspirálhatnák egyrészt az egymás közötti, másrészt a közeli környezettel való együttműködésre a közösségünkben élőket?

A válaszban foglaltak nagyon ösztönzőnek bizonyultak. A közösség korábbi, erősen strukturált – meglehetősen férfiasnak mondható – felépítését egy sokkal képlékenyebb és önszerveződőbb jellegűre változtattuk. Azt is számításba vettük, hogy kevesebb bürokráciára, kevésbé rögzített szabályokra lesz ezentúl szükségünk. Ami pedig még fontosabb: megértettük, hogy ehhez mindannyiunknak vállalnia kell a víz általi inspiráltságot, vagyis mindenkinek „fluidikusabbá”, azaz, képlékenyebbé, illetve elfogadóbbá, jobban alkalmazkodóvá kell válnia.

Életemben tehát a víz sokkal több egy egyszerű anyagi formánál. Sok-sok metafizikai üzenetet hordoz magában, ezért úgy tekintek rá, mint életem egyik tanítómesterére. Megtanított rá: anélkül is teljesen átalakulhatok, hogy elveszíteném eredeti lényegiségemet.

Köszönöm neked, Tó Neinilii, hogy lehetőséget adtál nekem elgondolkodni azon, mennyire jobb élni egy olyan közösségben, ahol a Víz folyton újabb és újabb létmódok kutatására ösztönöz minket!

 

                                                                                                                      ~ Bertuccia Bietolaa


KALENDÁRIUM – 2019

Hozzunk napvilágra együtt egy új mítoszt, az emberiség minden istenének és istennőjének mítoszát!

További információ


Abaton . . . megszentelt álmok

Merítkezz meg a mágiában! Jöjj el te is, és élj át egy álomteli éjszakát az Abaton-ban, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a Templomok különféle Termeivel!

További infomáció


 „Fel fognak bukkanni apró,

látszólag jelentéktelen dolgok,

melyek mégis a fő alapelemeket nyújtják majd

a megvilágosodáshoz.”

                                                                                              ~ Falco Tarassaco
Damanhur alapítója és spirituális vezetője 


KÖNYV: Falco Tarassaco (Oberto Airaudi):  EGY ALKIMISTA TÖRTÉNETEI


Damanhur alapítójának különleges gyerekkora – 33 történetben.E meglepő és magukkal ragadó történetek valóban egy igazi alkímiai könyvvé állnak össze. 

Online rendelés

 

 


Selfica…hogy a Szinkronicitásban élhessük az életünket!

A természet éltető erőihez és a kozmosz intelligenciájához való kapcsolódásra lehetőséget adó spirituális technológia.

 


Meditációs gömb 

 

Ez egy komplex self, sokrétű funkcióval. Segít elérni mély-meditációs és ellazult-relaxációs állapotokat, de használható olyan kérdések jobb megvilágítására, illetve a rájuk adandó alternatív válaszok könnyebb megtalálására is, mely kérdések több nézőpontból való vizsgálódást kívánnak meg.   

 Online rendelés


Muzsikáló növények

Meg szeretnéd tapasztalni, milyen a növényvilággal való kommunikáció?

Sétálj egyet az erdőben a „Növényzene”-gép új változatával!

További információ

 


 

„Damanhur az emberiség számára annak különleges példáját nyújtja, hogy miként állhat fenn és működhet egy olyan társadalom, ahol mindenki egyformán meg van becsülve, s ahol mindenkinek megvan a lehetősége saját képességei kibontakoztatására.”

Nassim Haramein,
a fizika, a tudat és a technológia széleskörű területeinek tudósa, kutatója. 
A „Resonance Science Foundation” alapítója.

 

Kategóriák