Blog Detail

Damanhuri Hírlevél 2019. február

Selmeci Csongor 2019. március 5. 0 comments 0

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

 

Friss hírek                       |                     Gondolatok                     |                      Események             

 

Az Istennő hangja

Jó februári hónapot kívánunk! A mitológiai alakok felfedezése felé megkezdett utazásunk, melyről úgy határoztunk, hogy 2019-ben hónapról hónapra teszünk majd meg a Templomok új Labirintusának képeihez kapcsolódóan, s összhangban a számukra szentelt idei Kalendáriumunkkal, folytatódik tehát, mégpedig az ősi norvég mitológia egyik istennőjével: Sif-fel.
Sif Thor-nak, a mennydörgés istenének felesége. Feltűnő ismertetőjele, hogy aranyhajat visel. Nem egyszerűen aranyba hajlóan szőke, hanem kifejezetten aranyhajú. Az alattomos Loki isten ugyanis, élve egyszer egy csínytevésre kínálkozó alkalommal, levágta az istennő természetes hajzatát, viszont a későbbi események arra kényszerítették a csínytevőt, hogy pótolja azt egy még szebbel, így kapott az istennő tisztán aranyhajat.

Sif istennő is – amint Jimmu Tenno isten-császár a múlt hónapban – erős példát mutat számunkra, miként szembesüljünk a mai időkkel, korunk kihívásaival. Ahhoz, hogy meghallhassuk lágy, de határozott, bennünk rezonálni képes hangját, elő kell készíteni magunkat kapcsolatfelvételre a valóság egy olyan szférájával, mely sokkal tágabb mindennapi személyes világunknál; egy olyan dimenzióval, melyben az egész emberiség bölcsessége kifejezést nyer.

Ne azért kapcsolódjunk azonban oda, hogy elhagyjuk mindennapi világunkat, hanem azért, hogy e kapcsolat segítségével majd tágasabbá és teljesebbé alakíthassuk azt.

 


Az aranyhajú Sif

Sif egyike a skandináv női istenségeknek. Thor viharisten szép és erős felesége, két fiú anyja. Ő felügyeli az aratást, a termést és, persze, a fegyveres ütközeteket is, mert a Valkűrök közé tartozik, akiknek e csatákban fontos szerepük van: Odin-nal együtt ők döntik el, ki maradjon élve, s ki kerüljön a Valhalla-ba, a skandináv hősök paradicsomába. Más mítoszokban Sif jósnőként szerepel, aki képes ráérezni feltett kérdések rejtett, vagy távoli múltban létező válaszaira.

Sif ugyanakkor a mai kornak is ismert alakja, több helyen is felbukkan, úgy is mondhatnánk: multimediális. Nem csupán a klasszikus mitológiában találkozunk vele, hanem képregényekben is. Például: azokban a kalandokban, amelyeket Marvel, az amerikai szuperhősök kolosszusnője kínál fel társának, Thor-nak, időnként meg-megjelenik ő is.

Ha tréfásan szeretnénk fogalmazni, azt is mondhatnánk, hogy ő az emberi hajzattal kapcsolatos modern kutatások egyik előfutára, lévén az első hölgy, akin sikeres hajátültetést hajtottak végre: az alattomos Loki ugyanis csínytevésből levágta szép, aranylóan szőke haját, s miután később sikerült a vétkest rábírni, hogy pótolja azt egy másikkal, melyet a két törpe, Brokk és Sindri meg is tett tisztán aranyból készülttel, ez a hajzat ugyanolyan élővé vált, mint a korábbi, azaz, ugyanúgy növekvővé, mint a normális haj.

Sif istennő tehát a modern kornak is meghatározó alakja, szinte a tökéletes nő megtestesítője: anya és harcos egyszemélyben, erős figyelemmel van a környező természetre és saját feladataira, ugyanakkor közvetítő szerepet is betölt a felsőbb szférák felől inspiráltan. Példáját adja a komplex létszemléletnek és az élet viharaiban való helytállásnak.

Sif megmutatja számunkra, miként tudja egy egyedi lélek befogadni és fejleszteni az élethez való különböző viszonyulási formákat. Azért van szó különböző viszonyulási formákról, mert a különféle életkörnyezetek egyrészt hátterekben, másrészt különféle életküldetésekben fejeződnek ki, ezek pedig megkívánják, hogy sokféle jellemvonás, hajlam és viselkedésmód kapjon életteret a kibontakozásra. Így lesz Sif-ből anya, harcos, papnő, a bőség őre külön-külön is és egyszerre . . . mivel az egyik nem zárja ki a másikat, amint az esős napok sem zárják ki a napfényes napokat, amint a szomorúság sem akadályozza meg a boldogság rügyfakadását.

Azt is üzeni számunkra Sif, hogy bízzunk bátran saját belső világunkban: ki tudom én is magam fejezni változatos formákban, be tudom én is vonni magam azokba a különféle élethelyzetekbe, melyekkel nap mint nap találkozom. Mibennünk is megvannak azok a képességek, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy hittel és teljességgel éljünk meg minden kalandot, amelybe belekerülünk, mégpedig anélkül, hogy másoktól függnénk – ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag egyedül cselekedjünk, hanem hogy osztozzunk másokkal, vegyünk részt együtt a tettekben, viszont anélkül, hogy szükségünk lenne a másoktól való függésre.

Ha elmondható, hogy a mai világ-tendencia az elkülönülésen alapul, ez azért van, mert a világ fél, és a félelem saját bizonytalanságának szüleménye; azon való aggodalom, hogy nem képes szembesülni mindazzal, ami történik. Sif a bizalom üzenetét küldi felénk mind magunk, mind mások irányában. Energikus és egyben gyengéd is ez az üzenet, melyben szerepet kap az Igazságosság is mint az emberek támogatója és védelmezője a rossz dolgoktól.

Sif története is, miként sok más mítosz, harcról és háborúról mesél nekünk, melyekben esetleg gondot okozhat számunkra pozitív aspektusokat felismerni. Itt azonban olyasvalaki küzdelemre való képességéről – és felelősségvállalásra való bátorságáról – van szó, aki megannyi értékes tulajdonsággal és adottsággal bír, s aki így erőteljes nyomatékot tud adni fő életelvei védelmezésének, illetve ki tud állni saját népe jogaiért.

Nekünk mindannyiunknak vannak ugyanilyen értékes tulajdonságaink és képességeink: nem kellene mást tenni, csak hinni bennük, és felvállalni kibontakoztatásukat. Ez tehát a bölcs és erős Sif üzenete, mely fuvallatként érkezik hozzánk a hideg Északról, hogy felmelegítse szívünket, s ezzel hozzásegítsen minket kifejleszteni egy komplex életszemléletet.

A szépség istennőjének bolygóján, a Vénuszon van egy kráter, melyet Sif-ről neveztek el: ez a Sif Mons (a Sif–hegy). Talán a mi aranyhajú istennőnk csillagász is? Nem tudhatjuk, és a mítosz sem említi ezt. Viszont mi, nők és férfiak, akik neveket adunk bolygóknak és csillagoknak, nyugodtan hagyhatjuk magunkat inspirálni őáltala, amíg fel nem fedezzük, mennyi szerteágazó életvonal rejtőzik bennünk.

                                                                                                                      ~ Stambecco Pesco

 


Újjáéledőben a női lelkület

Miközben tanulmányoztam februári hősnőnk, az aranyhajú északi istennő, Sif mítoszát, folyton ezt kérdeztem magamtól: „Miként tanulhatunk az antik mítoszoktól valamit is, hogy az segítsen nekünk a mában, amikor mindegyik fő-fő paradigma folyamatosan ilyen nagy mértékben és ilyen gyorsan változik, miként az manapság tapasztalható?”

Olyan történelmi időszakban élünk, amikor a nők egyre növekvő befolyást gyakorolnak a társadalomra, mégpedig korábban egyáltalán nem tapasztalható mértékben. Talán meg fogsz lepődni, de ez a mozgolódás minden jel szerint akkor kezdődött, amikor . . . feltalálták a fogamzásgátló tablettát. Ezzel ugyanis a nők hozzájutottak egy bizonyos kontrollhoz saját termékenységük felett, és ettől a pillanattól kezdve megnyílt a lehetőség sok-sok, korábban lappangó dolog előtt, például: ekkor indult útjára a hatvanas-hetvenes évek szexuális forradalma.

Ekkortól vált az is lehetővé, hogy a nők belépjenek az üzleti életbe, mivel egyre többen érezhették magukat szabadnak arra, hogy energiáikat karrierjükre koncentrálhassák, ahelyett, hogy a korábbi egyetlen választásuk maradt volna: kézben tartani egy családot és kielégíteni sok-sok gyerek szükségleteit. Felismerve lassan-lassan, hogy jelentősebb szerepeket is el tudnak vállalni a társadalomban, a nők egyre intenzívebben kívántak abban részt venni: erre utal, hogy a hetvenes éveket követően a nők jelenléte a politikai életben szinte drasztikusan megnövekedett.

Így ezekben az években a nők részéről olyan próbálkozásoknak is tanúi lehettünk, hogy minél inkább láttassák és elfogadtassák magukat addig kizárólag a férfiak számára fenntartott területeken is, mint a politika, az újságírás, az igazságszolgáltatás és az orvostudomány.

Ebből a szempontból kissé szkeptikusan gondoltam arra, hogy egyáltalán tanulhatunk-e valamit egy ilyen Istennőtől, kinek neve egy ősrégi norvég névből, a „Sifjar”-ból származik, ami pedig azt jelenti: „vonzódás, majd kötődés a házas élethez”.

Ezen a ponton úgy döntöttem, rábízom magam az „Egyszer volt, hol nem volt . . .” kezdetű mágikus mondókára, mely gyengéden el is vitt engem egy idő nélküli térbe, ahol úgy éreztem, valami egészen újat tanulhatok, még akkor is, ha az első látásra paradoxnak tűnik. Íme tehát alább mindaz, amit ekkor Sif-től tanultam:

Ne légy naiv, tudd, hogy a rablók lesben állnak

„Egy napon Sif, miután lefeküdt pihenni az egyik – Asgard-on, az istenek lakhelyén kívül eső – tenger partján, hogy aranyszőke haját a napon megszárítsa, szép lassan elszenderült. Ekkor Loki, a tűz és a bajkeverés istene varázslatos álmot bocsátott rá. Ott feküdt tehát a bajkeverő előtt, kinek száján azonnal meg is jelent egy mosoly annak jeleként, hogy ezzel mily’ jó alkalom adódott a csínytevésre. Tudta, hogy Sif aranyszőke haja Thor legféltettebb kincse, így már meg is született benne a gondolat, hogy elvigye azt neki. Fogta ollóját, és levágta az alvó istennő haját . . . mégpedig mind egy szálig!”

Azon nők egyike vagyok, akik jobban szeretnek arra gondolni, hogy pozitív világban élnek, ahol a jó erősebb a rossznál, ahol mindenkitől jó szándékra számíthatnak még akkor is, ha a felszín alá tekintünk. Ennek ellenére, természetesen, találtam már magam sokszor olyan helyzetben, amely megértette velem, hogy ez, bizony, nincs mindig így. Hiszem viszont, hogy a világ ettől még nem válik kevésbé széppé.

Nem kíván tehát a világ mást tőlem, minthogy váljak életemben még aktívabb „játékossá”. Ha úgy vélném, pusztán jó szándékokkal vagyok körülvéve, könnyen elaludhatnék. Ha viszont éber vagyok és figyelmes minden velem szembenállóra, akkor teljesen nyitott lehetek, jóról vagy rosszról kialakult előítéleteimtől mentes. Életem főszereplőjévé válhatok tehát, létezésemmel és tetteimmel hiteles módon nyilvánulhatok meg.

Sok mítoszban a hajzat személyes erők metaforájaként jelenik meg. Sif történetét olvasva feltettem magamnak a következő kérdést (javaslom, tedd fel te is magadnak):

„Hányszor ébredtem fel azért álmomból, mert egy tükörbe pillantva megláttam, hogy hajam (s ezzel életerőm) eltűnt?”

Velem ez már többször megtörtént, például: amikor egy szerelmi ügyem rosszra fordult; vagy amikor egy baráti kapcsolatom teljesen elhalványult, anélkül, hogy megérthettem volna, miért; vagy amikor egy munkaértekezlet befejezése után teljesen kizsigerelve éreztem magam, ezt sem tudván, hogy miért . . .

Történt veled is ilyen?

Az újjáéledés még nem teljes, még nem

Érzem a levegőben, hogy valami nagy dolog van készülőben. Folytassuk tehát párbeszédünket az Istennő újjáéledéséről, mert sokunkat érint az ilyesfajta női értékek újbóli felvirágzása, mint a befogadás, az egyenlőségre törekvés, a különbözőségek megértése, újfajta gyógymódok elterjesztése, újabb és újabb nevelési módszerek alkalmazása . . .

Érdemes azonban odafigyelni, hogy erősödőben van egyfajta vita is, éspedig az extrém feministákkal, akik a férfiakat kárhoztatják mindazért, ami világunkban diszharmonikus – használva eközben olyan stílust, nyelvezetet és módszereket, melyeknek kevés közük van a klasszikus női értékekhez, ezek ugyanis az egyensúly és a harmónia világban való megteremtésére irányulnak.

Az érem másik oldalán is találunk mozgalmakat, mint például az „Incels” (Involuntary Celibate Men, azaz: „Önkéntelen Nőtlen Férfiak”), vagy a még extrémebb MWGTOW (Men Who Go Their Own Way, azaz: „Saját Útjukat Járó Férfiak”), melyek félelmet és gyűlöletet táplálnak a nők iránt, ezzel pedig erősen bomlaszthatják a fennálló társadalmi szövetet a jövő nemzedék számára.

Ezek tehát annak jelei, hogy milyen mély átalakulásokat élünk meg napjainkban, s hogy mennyire tart még mindig ez az átmeneti időszak. Hallgathatunk mégis az Istennő hangjára, még akkor is, ha az olykor csak olyan, mint egy suttogás.

Sif segíthet nekünk, hogy képessé váljunk befogadni a látszólagos ellentmondásokat és paradoxonokat, ösztönözve minket, hogy legyünk mindeközben erősek és gyengédek, akaratosak és szelídek, érték-tudatosak és érzékiesek egyszerre.

Oszd meg velünk, légy szíves, benyomásaidat, észrevételeidet ezzel a progresszív újjáéledéssel kapcsolatban!

Érzed-e, látod-e, tapasztalod-e valahol ezt?

                                                                                                                     

                                                                                                         ~ Bertuccia Bietola


2019-ES KALENDÁRIUM

Hozzunk napvilágra együtt egy új mítoszt, az emberiség minden istenének és istennőjének mítoszát!

További információ


Abaton . . . megszentelt álmok

Merítkezz meg a mágiában! Jöjj el te is, és élj át egy álomteli éjszakát az Abaton-ban, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a Templomok különféle Termeivel!

További infomáció


 „A szeretet nagyobb annál, mint amilyenek mi vagyunk.”

                                                                                              ~ Falco Tarassaco
Damanhur alapítója és spirituális vezetője 


KÖNYV: Stambecco Pesco (Silvio Palombo):  FIATALOK FELNÖVEKVŐBEN


Miként nevelik a damanhuriak a kicsiket? Milyen értékek szerint?Mire utal ez: ráirányítani őket a saját jövőbeli választásaik, döntéseik iránti felelősségvállalásra vezető útra?Íme, egy beszámoló arról, mit jelent szülőnek lenni egy közösségben, keresve és meg is találva annak módját, miként válhatnak a gyerekek önállóvá és boldoggá.
 

Online rendelés

 

 

 


Selfica…hogy a Szinkronicitásban élhessük az életünket!

A Selfica összekapcsol minket a természet élő erőivel, hogy vitalitásunk és jólétünk növekedhessen; de összekapcsol a kozmikus erőkkel is, hogy személyes Szinkronicitásunk nagyobb teret kapjon, és erősödjön arra való képességünk, hogy tudattal átitatott csodálatos Univerzumunk energiáival kölcsönhatásba kerülhessünk.

 


Az emlékezés selfje 

 

Egyike a legnépszerűbb Self-eknek. Az emlékezés képességét erősíti. Használható a mindennapi tanulás során, valamint memóriánk mély spiritualitáshoz kötődő részének aktívabbá tételére.    

 Online rendelés

 


Meg szeretnéd tapasztalni, milyen a növényvilággal való kommunikáció?

Sétálj egyet az erdőben a „Növényzene” új változatával!

További információ


A hetvenes évek kezdetén, amikor John Lennon megírta „IMAGINE” („Képzelet”) című dalát, valószínűleg még elképzelni sem merte volna, hogy a világ, melyet akkor megálmodott, néhány év leforgása alatt meg fog születni.”

Arielle Ford
Író, szónok, a szerelmi kapcsolatok szakértője,
alapítója és műsorvezetője az „Evolving Wisdom” televíziós sorozat „Art of Love” szériáinak.
Hivatásának érzi, hogy segítsen a nőknek megtalálni, megtartani és megélni a szerelmet

 

Kategóriák