Blog Detail

Damanhuri Hírlevél 2019. április

Selmeci Csongor 2019. május 2. 0 comments 0

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

 

Friss hírek                       |                     Gondolatok                     |                      Események             

 

Merészen, Artemisszel

Április alig észrevehető könnyedséggel érkezik, kevéssel az új évszak kezdetét jelző Napéjegyenlőség rituális megünneplése után. E hónap átmenetet képez a tavasz (illetve déli féltekénken az ősz) beteljesedése felé. Tapasztalod már önmagadban, mind testedben, mind gondolataidban azt az energetikai átalakulást, melyet ez a ciklus okoz? Ha körülnézel, a fákon és az égen már láthatod ezt, a levegő illatából már leszűrheted, bőrödön pedig érezheted.

Erre az átmeneti időszakra ezúttal Artemisz, a görög istennő kísér el minket: a természet, a vadászat, a lunáris intuíció istennője; aki egyúttal, bár különböző neveket viselve, sok más nép, sok más tradíció istennője is. Hagyd, hogy ő legyen most az, aki inspirál, aki vezet téged! Kövesd a tőle elválaszthatatlan kutyákat, íjából kilőtt nyilainak nyomát, és repülj te is keresztül könnyedén és sebesen azokon a napokon, melyek jönnek és leperegnek gyorsan egymás után. Artemisz el tudja majd küldeni a neked szükséges intuíciót.


Artemisz – mint gazdag értékközvetítő

Már a homéroszi költemények sorai is egybehangzóan állítják, de a görög mitológia modern tudós-ismerőinek is egyöntetű véleménye, hogy Artemisz az általa képviselt emberi értékek teljessége miatt, s egyben az univerzalitást is szimbolizáló szerepe miatt igencsak hajlamos megérinteni az emberek szívét.

Az etruszk panteonban Artume, a rómaiban pedig Diana névvel illetett Artemisz az erdők, a vadon élő állatok, az íjászat, a vadászat és az emberek által megművelt földek istennője; ugyanakkor istennője a női beavatásnak, oltalmazója a szüzességnek és a szeméremnek, valamint azoknak a táncoknak, melyekkel a serdülő lányok ünneplik meg felnőttkorba való belépésüket. Ő az ösztönzője a lunáris miszticizmusnak és a női karakterű intuícióknak – ez utóbbiaknak még akkor is, ha férfiak női személyiség-részében megszülető intuíciókról van szó. A szépséges Artemisznek az emberek – a fentieken kívül – még nagyfokú életerőt, merészséget és olyan energikus elszántságot is tulajdonítanak, melyet, amikor szükséges, habozás nélkül latba vet az általa megvívott küzdelmekben.

Artemisz és ikertestvére, Apollón – a fény, a szépség és a művészetek istene –, Zeusz és Létó gyermekei. Világrajöttük előtt Létó, a mítosz szerint Héra féltékenysége miatt, eleinte nem talál megfelelő helyet a szülésre, amíg Poszeidon, hogy szívességet tegyen Zeusznak, felajánl Létó számára egy védett helyet az Égei-tengerben fekvő Délosz szigetén, ahol később csodálatos templomokat szentelnek a végül e helyen világrajött isteni testvérpár részére, a szigetet pedig ezt követően a „mindegyik másnál szentebb” jelzővel illetik. Ma is tündöklik rajta egy különleges fény, Apollón későbbi ajándéka a szigetnek, mert az helyet adott neki és Artemisznek a megszületésre.

Artemide sulla sinistra e Apollo sulla destra, dipinti nella Sala del Labirinto, Templi dell’Umanità, Damanhur

Egyes mítosz-változatok szerint Artemisz egy nappal korábban jött a világra, így azonnal segíteni is tudott anyjának Apollón születésekor. Felfedezhető ebben egy antik metafora, melyre rímel a modern elgondolás: miszerint a természet a kultúránál előbb jön létre, így nyújtva alapot annak fejlődéséhez.

A poliszok Görögországában Artemisz kultusza nem csupán egy behatárolt területhez kötődött: tisztelt és szívesen látott istennő volt sok helyen, így jelenléte összekapcsolódott sok különböző nép történelmével, olyan népekével is, akiket a mindennapi és történelmi viszontagságok a közös kultusz ellenére is később erősen megosztottak. Szükségünk lenne ma is egy Artemiszre a panteonban, hogy ma is jelen legyen minden nép archetípusainak sorában.

A szép és erős Artemisz szabadon, vad módjára él az erdőkben, nimfáival és kutyáival körülvéve. Az inspiráció és az intuíció lunáris istennője. Energiáját és erejét a Holdból nyeri, s képes tudatosan kézben is tartani azokat. A hozzá szorosan tartozó szűzi karakter ugyanis alkímiai módon képessé teszi tiszta energiák és olyan erők birtoklására, melyek az akarathoz kapcsolódva már önmagukban is a cél felé irányulnak. Ez valóban isteni képesség.

Tre divinità lunari rappresentate in un’unica figura nella sala del Labirinto

Artemisz minden jel szerint jelenkorunkban is magára vett egy testet, mégpedig egy különleges női alakét. A neve: Vers, ő a „Marvel kapitány” című új film főszereplője. Vers is zöldes-kék vérű, mint a Kree-hősök egész rassza. Eleinte a Hala nevű helyen él, mígnem egyszercsak meghívják a Földre, ahol korábban már élt, hogy szálljon ő is harcba fajának ellenségeivel szemben. Gyors és erős, mint egy amazon, ugyanakkor intelligens, rokonszenvesen szellemes és megfelelően érzékeny ahhoz, hogy felidézze múltbéli földi emlékeit, melyek így lassan-lassan ismét életre kelnek benne. Ereje nem felsőbb hatalmaktól származik, hanem saját határozott jelleméből, igazságérzetéből és könyörületességéből. E tulajdonságainak köszönhető, hogy képességeit latba tudja vetni nemes célok érdekében.

Vers / Marvel, a békére törekvő, katonásan kemény harcos, példaként szolgálhat a fiatal nők napjainkban feltörekvőben lévő világa számára; éppen úgy, amint Artemisz szolgált egykor ösztönzőként a fiatal görög nők számára, akik a neki szentelt templomokban mutattak be részére imádatot. Lehet azonban szó akár egy sikeres film hősnőjéről, akár egy olyan nőről, aki velünk együtt éli napjaink mindennapi életét, Artemisz még ma is küldi az életet gazdagabbá és teljesebbé tevő elképzeléseit és intuícióit azok számára, akik meg tudják azokat ragadni.

~ Stambecco Pesco


Fogd meg a kezem!

Már gyerekkoromban is éreztem, s azóta is érzem, hogy nőnek születni a legszebb dolog volt, amit megálmodhattam volna életemre. A szépség, a kedvesség, a szabadság, a bátorság és az erő különös alkímiája volt ez. Boldogsággal töltött ugyan el, de nem volt könnyű. Az, hogy Horvátországban nevelkedtem, az akkori háborús viszonyok között, teljesen behatárolta lehetőségeimet a nőiség gyengédebb, elfogadóbb aspektusainak kifejezésére. Mégha isztriai lévén nem is éltem át a katonai konfliktus nehezebb, kegyetlenebb időszakait, a körülöttünk lévő világban így is sötétség és ellenséges légkör uralkodott ezekben az években, egyáltalán nem érezhettük biztonságban magunkat.

Alapvetően egy katonák uralta férfias világ volt: a bevezetést a női létbe ezért nyilván nem a környezetemtől, hanem édesanyámtól kaptam. Nagyon sokat tanultam tőle: nem csupán életet adott nekem, de erőt is, hogy szembenézhessek annak nehézségeivel. Bár számomra is, mint minden körülöttem élő nő számára, testem átalakulásai jelentős események voltak, mégsem tudtam rájuk én sem kellően odafigyelni. Más dolgok élveztek elsőbbséget, más témák uralták akkoriban gondolkodásunkat és szívünket.

Felfogásom a női létről nagyon sokat változott Damanhurba való érkezésemmel. Új elképzelések, új látásmódok formálták át alaposan nőiségem megélésének módját, megnyitva ezzel új bizalmi tereket önmagamban. Megértettem, hogy az isteni dimenzióval való kapcsolat által kezdhetem csak el női létem immár teljes megélését, formálhatom át múltam behatásait és azok értelmezését, s végül nyerhetek megerősítést, hogy nőnek lenni valóban ajándék, amint azt kiskoromtól érzem.

Artemisznek, a nőiségbe való beavatás istennőjének segítségével szeretném most elmesélni egy részét annak, hogy milyen felfedezésekre jutottam, s hogy ezek az intuíciók miként változtatták meg életemet.

Hozzáférés minden átélt tapasztalathoz

„Ne tekints az istenségekre pusztán a hit szemszögéből, az istenségek ugyanis felfoghatók a spirituális technológia szemszögéből is” – mondták nekem, amikor Beavatottként első lépéseimet tettem meg az úton. Bocsánat, miről van szó?!? . . . Idővel értettem csak meg ezt a damanhuri szemléletet, mely úgy tartja: az istenség egyfajta tartályként is felfogható, az egyéni és kollektív tapasztalatok tartályának; vagy úgy is mondhatnánk: a tapasztalatok „világhálójának”, mindig saját jellegzetességeinek, funkcióinak s az általa őrzött emlékezet-tartalmaknak megfelelően.

Közelebb kerülvén Artemiszhez, e hónap istennőjéhez, az az érzésem támadt, hogy minden női jellemvonásnak ő az elképzelhető legtágabb értelemben vett kifejeződése. Ő is, és a világ népei által tisztelt, hozzá hasonló megannyi istenség is mind-mind különböző módon viszi végbe a bennük hívő nők beavatását női mivoltukba. Feltehetnénk a kérdést: mi történne, ha minden nő minden tapasztalatát egybe lehetne gyűjteni egy különleges energetikai tartályba?

Fogd meg a kezem és vezess!

A kérdésre válaszolva: például, az történne, hogy minden felnőttkor előtt álló lány hozzáférne ehhez a tartályhoz, tanácsokat, intuíciókat, hasznára váló álmokat meríthetne belőle, s ezekkel utat találna azokra a területekre, ahol tapasztalatai még nem elégségesek. Artemisz egy biztos és bölcs lépéssel kézen fogná őket, és erőt adna nekik, hogy a tudatosságnak egy újabb szintjére emelkedhessenek.

Amint Stambecco írja cikkében, Artemisz az általa képviselt értékek teljessége és az univerzalitást szimbolizáló szerepe miatt valóban megérinti szívünket. Ha tudnánk meríteni az ő „tartályából”, jóval kevesebb hibát vétenénk . . . vagy legalább újabbakat követnénk el, s nem azokat ismételgetnénk, melyeket mamáinktól, nagymamáinktól, dédnagymamáinktól örököltünk.

És mi jobbat kívánhatnánk lányainknak, minthogy képesek legyenek nővé válni életerővel, határozottsággal, intelligenciával, szépséggel, illetve olyan energiával eltelve, melyet, amikor csak szükséges, mindig fel tudják használni támogatásra, életük beteljesítésére?

Sala dell’Acqua, Templi dell’Umanità, Damanhur
Hall of the Water, Temples of Humankind

Gazdag vagyok, mert itt vagy most is

Artemisz a vadászat és a vadon élő állatok istennője: ezzel személye olyan lélek szimbóluma, amely megtanulta megfékezni természetének vadabb részét, majd annak megszelídítését. Artemisz egyben az íjászat istennője is, mert jól tudja, miként kell célra tartani s a célt el is találni. Az erdők istennőjének is tekinthető, mert megtanult kommunikálni a bennük lakó különféle lényekkel: a növényekkel, az állatokkal és a természeti lelkekkel. Ezenkívül istennője még az emberek által megművelt földeknek is; ezzel pedig annak a jellemnek a szimbóluma, amelyik a kultúrát is értékeli, nem csupán a természetet. Mindezeken felül pedig ikertestvére Apollónnak, önmagában hordozva egy kis részt Istenből.

A fentiek jelentik tehát számomra azt a szépséget, melyet gyerekkorom óta érzek női mivoltomban. Köszönöm, Artemisz! És amikor köszönetet mondok Artemisznek, ezzel köszönetet mondok minden olyan nőnek, akik felajánlották életüket, tapasztalataikat, tévedéseiket és vívmányaikat olyformán, hogy azok Artemisz irányába tartsanak, éspedig azért, hogy ő lehessen inspirálója és vezetője minden fiatal nőnek a jövőben.

És persze neked is, légy akár nő, akár férfi. Artemisz adhat számodra ösztönzést szabadságod felismerésére, s adhat számodra erőt annak kivívására.

                                                                                                                  ~ Bertuccia Bietola

 


Támogasd az Emberiség Templomait a te 5×1000-eddel!

Döntéseddel hozzájárulhatsz ennek az univerzális spiritualitásnak szentelt, hihetetlenül jelentős művészi alkotásnak a teljes megvalósításához és megóvásához.

További információ


 Kalendárium – 2019

Hozzunk napvilágra együtt egy új mítoszt, az emberiség minden istenének és istennőjének mítoszát!

További információ


Álomteli éjszaka az Abatonban

Merítkezz meg a mágiában! Jöjj el te is, és élj át egy álomteli éjszakát az Abaton-ban, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a Templomok különféle Termeivel!

 

További infomáció

 


“Az Élet tapasztalat-szerzés,

Szeretet-kifejezés

és jelenlét-gyakorlás”

                                                                                              ~ Falco Tarassaco
Damanhur alapítója és spirituális vezetője 


Háromnapos látogatás Damanhurba


Részvétel a jövendölés szertartáson

 

 


Nyári napforduló ünnep

 


Könyvajánló: Liber S

A múlt, amit elvesztettünk, vagy a jövő, ami vár ránk?

 


Selfica…hogy a Szinkronicitásban élhessük az életünket!

A természet éltető erőihez és a kozmosz intelligenciájához való kapcsolódásra lehetőséget adó spirituális technológia.

 


Self – érzékenységünk kiegyensúlyozására

Ez a Self lehetővé teszi megnövelni és ugyanakkor harmonizálni is érzékenységünket, mégpedig azáltal, hogy tágasabbra nyitja érzékelő-képességünket és empatikus kapcsolatteremtő-készségünket másokkal és környezetünkkel.

 

 Online rendelés


Orocrea | Selfikus ékszerek

Keresd fel az új Orocrea üzletet Damanhurban és online!


Muzsikáló növények

Meg szeretnéd tapasztalni, milyen a növényvilággal való kommunikáció?

Sétálj egyet az erdőben a „Növényzene”-gép új változatával!

További információ


 

Kategóriák