Damanhuri Hírlevél 2018. július

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

Damanhur egy virágzó közösség: praktikus álmodozókból, spirituális kutatókból és művészekből áll, akik együtt építették fel az Emberiség Templomait.

Gyógyulhatsz-e alvás közben?

A gyógyító eljáráshoz, legyen szó akár egy betegségen való felülemelkedésről, akár jellemünk és rossz szokásaink jobbításának szándékáról vagy eredendő „lét-betegségeinkről”, mindig szorosan hozzátartozik az akarat, a képzelet, a szeretet és önmagunk elfogadása. Jó, ha ezek fellelhetők egy spirituális gyógyítóban, akiben megvan a bizalmunk, de az is jó, ha fejlesztjük magunkban ezeket az alapelemeket. Gyógyítani művészet . . .

. . . de megtanulni álmodni: az is művészet. Megtanulni kapcsolatba hozni nappali világunkat az éjszakaival, egészen addig, amíg ugyanolyan tudatossággal mozgunk álmainkban, amellyel mozgunk éber állapotban, mindez egy érzékenységgel, vágyakozással és figyelmes lemondással végrehajtott cselekvési folyamat. A fénnyel teli álom összeköttetésbe hozza minden részünket és memóriánk minden zugát, megtanítva minket újból összeállítani minden elkülönült formát, melyek teremtő erővel bírnak, illetve amelyek betegségeinket okozzák.

Tudni álmodni, tudni gyógyulni . . . e célból nyitja meg iskoláit a Damanhuri Egyetem mindenki számára, aki ezt szeretné megtanulni.

Meggyógyulhatunk tehát alvás közben – tanuljunk hát meg álmodni és gyógyulni!

 


Egészség és boldogság

Egészségesnek lenni, ez tágabb értelemben azt jelenti: boldognak lenni. Amikor boldogok vagyunk, spontán módon együvé tartozónak érezzük magunkat mindazzal, ami körülvesz minket, s könnyű megtapasztalni a szeretet és az elfogadás érzését a másokkal való viszonyban. Nos, mikor tapasztaltad meg legutóbb ezt az érzést?

Melyik intelligencia segíthet nekünk valójában?

A hétköznapi életben gyakran bízzuk rá magunkat elmebeli intelligenciánkra, hogy megoldjon mindenféle problémát, de alkalmasak-e a mi intellektuális képességeink hatásosan szembeszállni olyan sorscsapásokkal, amelyek, például, betegséget idéznek elő? Egyedül érzékeny intelligenciánk van olyan helyzetben, hogy fel tudja venni a harcot fizikai, mentális és energetikai kiegyensúlyozatlanságainkból származó traumáinkkal. Miközben azt keressük, miként állíthatnánk helyre egészségi állapotunkat speciális orvosi kúrákkal és szimptomatologikus kezelésekkel, fontos rá emlékeznünk, hogy mélyebb szintű gyógyulás csak a spirituális összetevő hozzáadásával érhető el, amely az észbeli és érzelmi állapotainkról való tudatosságot helyezi a középpontba.

A spirituális gyógyítás

Figyelmet fordítani a spirituális összetevőre nem azt jelenti, hogy vallásos irányultságú tetteket kell végrehajtani, vagy meghatározott rituálékat kell követni. Lehetséges viszont kifejleszteni saját gyógyítási rítusokat, vagy tettek és pozitív gondolatok egész sorozatát, melyek segítenek helyreállítani a belső harmóniát, akár anélkül is, hogy hinni kellene egy  Istenben vagy egy meghatározott spirituális tekintélyben. Spirituálisnak fogható fel mindaz, mely a maga tágabb, univerzálisabb jelentőségét tekintve kapcsolódik életünkhöz, a természet lélegző-ritmusához, illetve járul hozzá annak tudatosításához, hogy mind fizikálisan, mind finomabb szinteken részei vagyunk egy ökoszisztémának, melynek felismerése és tisztelete életünk nélkülözhetetlen velejárója.

Egy gyógyító eljárásban a legjelentőségteljesebb az öngyógyítás belső erőinek felismerése és aktiválása. Problémáink nagyobb részét egy mélységi belső kapcsolat megszakadása, s az ezzel járó elkülönülés és elszigetelődés átélése okozza. Helyreállítani e mélységi kapcsolatokat tiszta energia-forrásokból, teremteni egy érzelmeink figyelembevételére és szívünk megérzéseire alapozott gyógyító teret . . . mindez hozzásegít minket újraindítani belső motorunkat, ez pedig mozgásba hozhatja azt a fontos energetikai lendkereket, mely nélkülözhetetlen egészségünk megtartásához.

Minden ember ugyanazon a nyelven mosolyog

De létezik egyáltalán olyan iskola, ahol meg lehet tanulni mindezeket?

Damanhurban már több, mint huszonöt éve létezik egy ilyen iskola, a Spirituális Gyógyítók Iskolája (Scuola per Guaritori Spirituali). Olyanok vesznek részt benne, akik eldöntötték, hogy elindulnak az öngyógyítás megismerése és a mások gyógyítását célzó küldetés felé vezető úton, illetve olyanok, akik egyszerűen hívást éreztek egy kiegyensúlyozottabb és tudatosabb élet megvalósítására. Sok tantárgy van, amely gazdagítja az Iskola éves programját, mert a megismerés az első kapu, melyet ki kell nyitnunk, ha kalandra akarunk indulni a gyógyítás megtanulása és az önátformálás irányába tartó úton.

Többet is szeretnél minderről megtudni? Ne habozz, vedd fel velünk a kapcsolatot, hisz’ a te egészséged nekünk is szívügyünk!


A Fényteli Álom megújult tudománya

A Fényteli Álom egy jól ismert jelenség, melyet leírtak és használtak már sok antik civilizációban is. Ennek ellenére a hivatalos tudomány hosszú időn keresztül csupán mítoszként tartotta számon, míg végül az utóbbi években mégis elfogadottá vált mint valóságos jelenség. Ez utóbbi később elkezdte egyengetni az utat a kíváncsi tudósok számára, hogy újfent vizsgálat alá vegyék e kutatási témát.

Mi is az a Fényteli Álom?

A Fényteli Álom olyan állapotra utal, amikor alvás közben az álmot átélő „felébreszti” magát, s ezzel tudatára ébred mindannak, amit éppen álmodik; vagyis egy bizonyos kontrollt gyakorolhat afölött, miként folytatódjon az álom, melyet immár képes befolyásolni.

Az álmok – s különösen a Fényteli Álom – sok kultúrában nagyon fontos szerepet játszottak a századok folyamán. Az ausztrál őslakosok azt tartják az álmok földjéről, hogy az az a hely, ahol a világ teremtése zajlik. Az amerikai bennszülöttek úgy tekintenek az álmokra mint a szellemvilág kapuira, a tibeti szerzetesek pedig úgy használják a Fényteli Álmot, mint a megvilágosodás felé vezető egyik módszert, az álom-yoga ősi gyakorlata segítségével.

Ki képes gyakorlattá tenni a Fényteli Álmot?

Léteznek módszerek, melyekkel gyakorlattá lehet tenni a Fényteli Álmot, főként manapság, amikor tanulmányok és viták tárgyává vált az idegtudományok köreiben.

Az első módszer, nagyon egyszerű, az álmok visszaidézése. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy amikor felébredsz, leírod egy naplóba álmaid, vagy – legalább – amire emlékszel belőlük. Ez segít neked hozzászokni, hogy emlékezz álmaidra, s hogy kiismerd, milyen ritmusban követik egymást.

Egy másik technika, melyet Stephen LaBerg, egy amerikai pszichofiziológus vezetett be, s amelynek neve: MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreaming), a következőképpen működik:

Ébredéskor megpróbálsz a lehető legjobban visszaemlékezni álmaidra. Amikor pedig ismét aludni készülsz, először elmondod magadban, hogy az eljövendő álom alatt fel fogod magad ébreszteni. Ezután elképzeled, hogy már bele is merültél az álomba, közben megpróbálod felismerni az álomnak azokat a csalhatatlan jeleit, melyek egyértelművé teszik, hogy csak álomról lehet szó (például: repülés). Ekkor újból beszélsz magadhoz, s elmondod, hogy már álmodsz, majd folytatod az elképzelések sorát. Haladsz tovább ezzel a gyakorlattal mindaddig, amíg el nem alszol . . .  és ezen a ponton, ha minden a kívánt módon történt, máris a Fényteli Álomban érezheted magad.

Mik az előnyei?

Németországban egy tudós-csoport felfedezte, hogy „az önreflexió a mindennapi életben jobban kifejeződhet azoknál a személyeknél, akiknek sikerül könnyen ellenőrzésük alatt tartani saját álmaikat. Az agynak az a területe, mely (sok más között) az önreflexióért is felelős, jelentősen fejlettebb a fénnyel telten álmodók körében”.

Mivel a Fényteli Álom megengedi számodra, hogy szinte mindent megtehess a fizika törvényeinek való engedelmeskedés nélkül, így szabadon fel is tudod tárni, ki is vagy valójában, de ugyanígy fel tudod tárni félelmeidet, problémáidat vagy akadályaidat az életben, s teheted mindezt nagyon kreatív módon. Valójában már azt is fölfedezték, hogy a fénnyel telten álmodók könnyebben felülemelkednek lidérces álmaikon, kreativitásuk kifinomultabb, problémamegoldó-képességük sokkal hatékonyabb, mint azoké, akik nem ekként álmodnak.

A tibeti szerzetesek is használják – ők azonban már régebb óta – erre a célra a Fényteli Álmot. Úgy tartják, hogy a Fényteli Álom segítségével edzeni tudjuk magunkat elménk képlékennyé formálásában. Felhasználva az álmodás időszakát, hogy megtapasztalt dolgainkkal kreatív megoldásokra bukkanjunk, hogy távoli helyekre utazzunk, hogy megtestesüljünk más személyekben vagy különféle tudatállapotokat érjünk el . . . mindezekkel elkezdhetjük elszakítani magunkat az anyaggal való azonosítástól. Ily’ módon meg tudjuk haladni saját elménket, és el tudjuk érni a minket körülvevő valóságnak és önmagunknak egy magasabbrendű állapotát.

Az álmok és a fénnyel teli álmok tanulmányozása Damanhurban

Damanhurban nagy hagyománya van az álmok tanulmányozásának. E terület kutatása zajlott és zajlik mind teoretikus szinten (azaz egyre inkább feltárni, mit mondtak és mit mondanak róla a tudományok, valamint az álmoknak jelentőséget tulajdonító antik kultúrák), mind a megtapasztalás és a kísérletezés szintjén. Alapul, természetesen, Falco Tarassaco-nak, Damanhur spirituális vezetőjének tanításai szolgálnak.

Ahhoz, hogy feltérképezzünk és megértsünk egy teóriát, át kell ültetnünk azt a gyakorlatba, szert kell tennünk ahhoz kapcsolódó saját tapasztalatra.

Ha szeretnél többet is megtudni az álmokról, és szeretnéd megtanulni irányítani sajátjaidat egészen addig, míg azok fénnyel teli álmokká válnak, akkor vess egy pillantást a Damanhuri Egyetem e témájú kurzusára, melynek neve: „Az álom útjai” (Le vie del sogno)!

Szeretet lakozik abban a kristálytiszta nevetésben, a Tiédben, mely hangot ad egy tiszta élet filmjéhez . . .

                                                                                                                      ~Falco Tarassaco

 


Spirituális gyógyítók iskolája   

Kezdd el járni utadat, hogy felszabadulhassanak a benned eltompult pozitívabb energiák:                                       

 

 További információ


KÖNYV: Belső Harmonizáció

Egy teljességre törekvő és illusztrációkkal ellátott kézikönyv. Bemutat egy meditációs technikát önmagunk és a világ érzékelésének finomabbá tételére, mely által a test eszközzé válik egyrészt a saját, másrészt a neki helyt adó univerzum energiáival való kapcsolat megteremtésére.

Online rendelés


Kutasd fel, miként lehet élni egy „oktávval” emelkedettebb szinten!

A Selfica az empirikus kutatásnak a damanhuriak kísérletező munkája nyomán kifejlesztett egyik terül

ete, egy kulcs különféle energiamezőkbe való belépéshez, hogy azokat a legjobban ki lehessen aknázni.

Self az álmokhoz:

Segít befolyásolni az álmokat, s kellőképpen eligazodni azok világában. Felszínre hozza az adott pillanatnak leginkább megfelelő álmokat, és megkönnyíti azok megértését.

 

Online rendelés


Karkötő a fizikai szféra harmonizálásához:

 

Ez a karkötő erőt ad viselője fizikai és érzelmi szférájának harmonizálásához. Folyamatos alkalmazása megkönnyíti a belső dialógust és az egyensúly megteremtését, alapot teremtve a személyes képességek felébresztéséhez.

Online rendelés

 


Fel szeretnéd fedezni, milyen a növényvilággal való kommunikáció?

Merülj el az erdő hangulatában az új „Növényzene”-géppel, a BAMBOO-val!

  

 Online rendelés


Támogasd az Emberiség Templomait a te 5×1000-eddel!

Döntéseddel hozzájárulhatsz ennek az univerzális spiritualitásnak szentelt, hihetetlenül jelentős művészi alkotásnak a teljes megvalósításához és megóvásához.

További információ