Közösségépítő Iskola 1. évi programja

Damanhur-közösségépítő iskola

HÁROMÉVES „KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ISKOLA”

MAGYARORSZÁG

 

PROGRAM-VÁZLAT AZ ELSŐ ÉVRE

(Időpontok, tanárok, helyszínek)

 

1)                  2017. november 3-6.              Coboldo és Husky      AHIMSZA Jógaközpont Veszprém, József Attila utca 9.

2)                  2018. február 16-19.              Coboldo és Husky      AHIMSZA Jógaközpont Veszprém, József Attila utca 9.

3)                  2018. június 1-4.                                 Tridacna                       AHIMSZA Jógaközpont Veszprém, József Attila utca 9.

4)                  2018. október 5-8.                              Tridacna                       AHIMSZA Jógaközpont Veszprém, József Attila utca 9.

 

 

Részletes program:

 1. 2017. november 3-6.

„Közösségépítő Iskola” Magyarországon –

– Coboldo Melo-val és Husky Vaniglia-val

 

November 3.

* A résztvevők és az elsőéves program bemutatása / bemutatkozása, valamint a magyar csoport / közösség filozófiai / etikai / spirituális alapelveinek felépítése;

* A Közösség alapítói és tagjai;

* A „közösségalapítás kipróbálása”: bevezetés a következő nap gyakorlati feladatába.

 

November 4.

* Gyakorlat: eljátszani a Közösség megalapítását, kiosztani a szerepeket és a különféle funkciókat.

* A gyakorlat eredményeinek kommentálása, megbeszélése.

* A közösség területe; az anyagi környezet jellemzői; a házak és azok kialakítása, fejlesztése; személyes és közös terek.

* A házak és a területek tulajdonlása.

* Egy közösség „kritikus létszáma”.

* A vezetőség

* Szociális szerveződés és annak fejlődése az idő előrehaladtával.

* Gyakorlat: elképzelni (megálmodni) a közösség környezetének és fizikai hátterének jövőjét.

 

November 5.

* A gyakorlat eredményeinek kommentálása, megbeszélése.

* Megbízatások és tisztségek a Közösséget alkotó csoportokban.

* Kinevezések és választási rendszerek.

* A mindennapi élet megszervezése: a nucleo és a familiáris csoport vezetése.

* Gyakorlat: kigondolni együtt a közösség-vezetés módozatait és egyes szerepeit.

 

November 6.

* A gyakorlat eredményeinek kommentálása, megbeszélése.

* Munkálkodás a Közösségért: az úgynevezett „terrazzatura” (önkéntesség).

* Gyerekek jelenléte, nevelésük megosztása.

* A felnőttek képzése (az élethosszig tartó tanulás jegyében).

* Személyek közötti kapcsolatok; aktivitás a kutatásban és a kísérletezésben.

* Hogyan váljon „damanhurivá” a magyar terület: szakrális és mágikus helyek.

 

2) 2018. február 16-19.

         „Közösségépítő Iskola” Magyarországon –

         – Coboldo Melo-val és Husky Vaniglia-val

 

Február 16.

* A csoportra és a közösségi terekre vonatkozó aktuális helyzet.

* Mit tett és mit élt meg a csoport 2017 novemberétől mostanáig?

 

Február 17.

* A 2017 novemberében felvetődött témák összefoglalása, és azok szembesítése a csoport átélt tapasztalataival.

* A Közösség önállósága és önfenntartása: élelmezés, földművelés, állattenyésztés.

* A Közösség gazdálkodása: az első kollektív periódus.

* Egymást kiegészítő értékek a gazdálkodás, a mágia és a spiritualitás között.

* Gyakorlat: Kiegészítő pénzeszközök használatának kipróbálása (Damanhuri Credito? Más helyi valuta?).

 

Február 18.

* A gyakorlat eredményeinek kommentálása, megbeszélése.

* A gazdálkodás fejlesztése, irányításának alakítása.

* Energia-felhasználás, megújuló energiák.

* Az egészségmegőrző-szolgálat megszervezése, irányítása – megelőzés, gyógyítás.

* Egyéni és társas művészet, zene, színjátszás, művelődés.

* Gyakorlat: Próbálkozások egyéni és csoportos művészi kifejezésre.

 

Február 19.

* A gyakorlat eredményeinek kommentálása, megbeszélése.

* Megtanulni alapelveink és gondolkodási struktúránk megváltoztatását – személyek és csoportok átformálódása: Damanhur „Testei”.

* A Közösség viszonya a helyi, illetve az országos politikához.

* Részvétel a környező társadalom életében helyi, illetve országos szinten.

* A Közösség területének és környezetének biztonsága.

* Kapcsolatok az ország és a világ más élőközösségeivel – az úgynevezett „hálózatok”.

* Felkészülés a Tridacna-val való júniusi találkozóra.

 

3) 2018. június 1-4.

         „Közösségépítő Iskola” Magyarországon –

          – Tridacna Belladonna-val

 

Június 1-2.

            Belső személyiségeink (1) – kurzus

 

Június 3-4.

            Spirálok építése vagy Kapcsolati dinamikák – kurzus

 

4) 2018. október 5-8.

         „Közösségépítő Iskola” Magyarországon –

                 – Tridacna Belladonna-val

 

Október 5.

Spirál építése és behangolása a zirci területen 

Október 6-7.

            Belső személyiségeink (2) – gyakorlati kurzus. Találkozunk “élőben” a bennünk élő belső személyiségekkel. 

 

Október 8.

             Kapcsolati dinamikák

Az Iskola első évének lezárása, illetve kiértékelése a második évi folytatás jegyében.