Blog Detail

Damanhuri Hírlevél 2018. április

Selmeci Csongor 2018. február 4. 0 comments 0

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

Az együttes növekedés ereje

Mások különböznek tőlünk: ez igaz . . . de gyakran meglepődünk, amikor felfedezzük, hogy mennyire! Az út, melyet be kell járnunk, hogy felszámoljuk azt a távolságot, mely elválaszt minket a valóság értelmezésének tőlünk olykor távol álló módozataitól, ez az út oly’ tekervényes is lehet, hogy azt mondathatja velünk: „Végül is, ha mindenki csak önmagára számít, az nem is olyan rossz dolog . . .”

Mi Damanhurban úgy gondoljuk, hogy az egymás között tisztelettel és szeretetteljes kíváncsisággal feltárt különbözőségek felbecsülhetetlen gazdagságot teremnek, s hogy az együttmunkálkodás a legjobb módja az egyéni jellemvonások felszínre kerülésének. A maga módján mindenki egyedi eset mind a valóság érzékelésében és megélésében, mind saját képességei kibontakoztatásában.

Tervezni és megvitatni valamit, ez azt jelenti: azonos célra irányuló szakértelemmel és jellemvonásokkal rendelkezni, felszabadítva az önmagukat exponenciálisan megsokszorozó és közös célok felé feszülő energiákat; azt jelenti: számítani mások képességeire, melyek – hozzájuk adva a mieinket – életet adnak azoknak a terveknek, amelyek megváltoztatják önmagunkat és a körülöttünk levő világot.

Kapott talentumainkat megosztani másokkal . . . így lehet a leglelkesítőbb formában növekedni és világszintű változásokban gondolkodni. Íme, következzenek tehát tapasztalataink mindezzel kapcsolatban . . .

Öt érv, melyek alátámasztják, hogy a közösség segít neked a fejlődésben

A közösségben élés sokkal többet jelent, mint együttlakni egy házban, egy lakónegyedben vagy egy faluban. Most felsorolunk egy válogatást, néhány közösségi életből vett példát, melyek fontosak lehetnek személyes növekedésünk és jólétünk szempontjából.

  1. Elmélyült kapcsolatok

A másokkal való együttélés azt jelenti, hogy az egymáshoz fűződő kapcsolatok mélyebb szinten zajlanak. Egy régi bölcsesség tárul fel az együttes eseményekben való közös részvételben, amikor is osztozunk egymással szükségleteinkben, örömeinkben, bánatainkban. Ilyenkor szinte önmagától, egy kisebbfajta „tartálya” keletkezik az érzelmeknek, melyből azok igaz módon kifejeződhetnek, onnan eltűnhetnek vagy benne átalakulhatnak. Együtt élve bensőségesebbé válunk, így előbb-utóbb sikerül is megosztani egymással mind boldogító érzéseinket, mind fájdalmainkat. A közösségi kötelékek elmélyült barátságokból és családias viszonyokból keletkezhetnek, az ilyenfajta kapcsolatok ápolása pedig igencsak jótékony hatással van úgy fizikai, mint pszichikai egészségünkre.

  1. Megosztott értékek

Amikor úgy döntesz, létrehozol egy közösséget, vagy elkezdesz részt venni valamelyikben, valószínűleg találkozni fogsz olyan személyekkel, akikkel osztozhatsz majd ugyanazokban az életelvekben. Olyan személyek közelsége, akik osztják értékrendedet, nagyon ösztönzőleg hat! Szociológusok és politikai szakértők is gyakran megerősítik, hogy a megosztott értékek erős, a bizalom és a szolidaritás alapjaira támaszkodó csoportoknak tudnak életet adni.

  1. Kölcsönös támogatás a jobbításért

Amikor másokkal vagy körülvéve, az sokat segíthet neked felfedezni mind képességeidet, mind korlátaidat. Mások jelenléte mindig tükröz viselkedési mintákat, mások mindig megláttatják veled azt, amit legszívesebben nem látnál meg önmagadban, így tudnak téged ösztönözni a növekedésre és határaid átlépésére. E jelenléttől ugyanakkor segítségre és támogatásra is számíthatsz, ha arra szükséged lenne. Legyen szó életmódváltásról, önképed jobbításáról vagy kedvteléseid átéléséről . . . mindig találsz valakit, aki szívesen segít neked, vagy éppen ösztökél a cselekvésre!

  1. A közös tervezésben rejlő erő

Terveket szövögetni másokkal együtt sokkal könnyedebb és hatásosabb, mint tenni azt egyedül. Egyesítve értelmi képességeink és cselekvő kezeink erejét egy közös cél elérésére, ezzel szó szerint csodatevőkké válhatunk. Itt, Damanhurban, megépítettük az Emberiség Templomait, egy 9 teremből álló földalatti szentély-együttest, kézzel vájva ki azt egy hegy gyomrában. E – sokak által „A nyolcadik csodának” tartott – terv megvalósulása csak annak volt köszönhető, hogy a közösségben mindenki egyöntetűen hitt benne, és egyöntetűen meg is dolgozott érte.

  1. Tanulj meg új dolgokat!

A sokakkal való együttélés könnyen teremti meg számodra a lehetőséget arra, hogy mindennap tanulj meg valami újat. Amikor munkáról, tanulásról vagy hobbiról van szó, szinte lehetetlen, hogy az együtt élők ne osszák meg egymással tapasztalataikat, új megismeréseiket, képességeiket. Mi több, ha olyan nemzetközi közösséget választasz, mint Damanhur, ahol eltérő származású és kultúrájú személyekkel élhetsz együtt, ez így nagy szellemi gazdagodásra adhat lehetőséget, mely kölcsönösen megnyithatja elménket, hogy benyomást szerezhessünk az életről különböző nézőpontokból.

Szeretnél te is létrehozni egy közösséget, vagy szeretnéd megpróbálni, milyen élni egy már létezőben? Itt, Damanhurban nagyon sok lehetőség nyílik egy valódi közösségi tapasztalás átélésére.! Látogasd meg Damanhur Vendégfogadó Irodáját (Welcome Office) vagy annak honlapját, hogy többet is megtudhass mindezekről!

Elhagyni egy multinacionális céget – egy álomért

Magam sem tudom már, mi ejtett ámulatba, amikor néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttem, elhagyom az egyik multinacionális cégnél betöltött vezetői pozíciómat, hogy eljöhessek osztozni a Damanhuri Nép álmainak megvalósításában. Sokan elcsodálkoztak ezen, és bátor tettnek nevezték, néhányan pedig meglehetősen furcsa választásnak, előítéletekkel viseltetvén olyan fogalmakkal szemben, mint spiritualitás, közösség, nép, mitológia.

 

Tényleg meglepődtem én magam is azon, ahogyan felfogtam ezt a választást: ugyanis a legnagyobb természetességgel egy folyamatos előrehaladás egyik lépésének tekintettem, mégpedig egy olyan úton, melynek már hosszú idővel ezelőtt nekivágtam. Többek között emiatt is gyakran megálltam, majd megkérdeztem magamtól, mi hozott engem erre a helyre és ebbe a környezetbe. A válaszok egyike az egyéni növekedés és a kollektív álom valóra váltása közötti kapcsolatra vonatkozott. Egy olyan alkímiai folyamatról volt ugyanis szó, mely katalizátorként működhet: előhívni önmagunkból a jobbat, és gyorsítani céljaink megvalósítását.

Tapasztaltam már életemben korábban is ezt a fajta dinamikát. Tervekkel átszőtt elképzelések és kezdeményezések a világ megváltoztatására, az AIESEC-ben, ebben a nemzetközi diákszervezetben eltöltött idő alatt lelkesítettek fel igazán először, megértve közben, hogy a „keményen dolgozni és intenzíven ünnepelni” alapelv megteremti a törzsi együttlét és a valahová tartozás érzését.

A megújulástól és az önmegvalósítás vágyától ösztönzött nekibuzdulások olyan energiákat szabadítanak fel, melyek átlendítenek az akadályokon és a nehézségeken, mindig szem előtt tartva az eredeti elképzelést.

A multinacionális cégeknél uralkodó versenyszellem gyakran megnehezíti az együttműködést, ám, ahol összehangolt a munkatársi csapat, ez szilárd bázist jelenthet tervek kezdeményezésének és azok kitartó végrehajtásának, mely tervek kicsíráztathatják a változások magvait.

Ismerem és rendszeresen látogatom Damanhurt immár több mint 20 éve, s talán emiatt is annak a szemével és szívével szemléltem és szemlélem az eseményeket, aki már kipróbált különféle életmodelleket, és megtapasztalta, hogy a mi nyugati kultúránk, ha különcnek tartja, könnyűszerrel megbélyegzi azokat. Így egyre gyakrabban kezdtem átélni azt a kellemetlen érzést, mely arra ösztönzött, hogy mibenlétükben ítéljem meg az embereket, sokkal inkább, minthogy viselkedésükre és szándékaik kifejezésmódjára figyelnék, kezdve az olykor banálisnak tűnő eseményektől és a mások életmodelljeihez való alkalmazkodás többé-kevésbé közvetlen kívánalmától.

Hozzászokva kezdettől fogva a „tenni nem csupán valamit, de mindent” felfogáshoz, és ehhez erős szükségét érezve mások közreműködésének, hogy minőséget és alaposságot lehessen belevinni ambiciózus célok általi kezdeményezésekbe, bizonyos csalódottsággal vettem tudomásul, hogy ha a „kezdetétől a végéig” kultúrája (vagyis a kézben tartani mindent az elgondolástól a megvalósításig normatívája) hamissá válik, ez a különféle szervezetekben egyre kisebbé váló szigetek kialakulásához vezet, s azok egyre inkább elszigetelődnek az egyre szélesedő tengertől.

 

Eltelve tehát kíváncsisággal, saját utam természetes kibontakozása végett úgy döntöttem, kipróbálok egy olyan környezetet, ahol egyaránt értéke van a személyes és a kollektív fejlődésnek, azok átérezhetők és átélhetők egy kikezdhetetlen együttműködésben. Megbecsülni az egyéniséget és a különbözőséget, kiemelten kezelni a társas értékeket . . . úgy vélem ezek alapvető elvek ahhoz, hogy mindenki öntudatossá válhasson, aki saját egyediségét megőrizve, fejleszteni tudja belső értékeit.

Az önmegfigyelés megtanulása tudatosíthatja velünk, miként lehet a valóságban különösebb önmegváltoztatás nélkül is megtanulni jobban megismerni, jobban kormányozni önmagunkat. Ennek felfedezése segít megváltoztatni mások megítélését, ugyanakkor segít egyfajta tükörként más értékrendet állítani elébük. Ezt különösképpen hasznosnak találtam, mert észre vétette velem, hogy reakcióim mások viselkedésére annyival érzelemdúsabbak, mint amennyivel többet tükröznek vissza az előttem állók személyiségemnek abból a részéből, amelyet nem szeretek. Ha ezt a dinamikát sikerül nyitott hozzáállással megosztani egymással, az nagyban hozzájárulhat a csoport-építéshez, értékesebbé teheti a belső kapcsolatokat.

Úgy tekinteni másokra, mint életünk teljesebbé tevőire, ahelyett, hogy „riválisainknak” tartanánk őket, mindez nagyban lassíthat minket a „mindent megtenni, hogy kitűnjek” versenyfutásában, s megkérdeztetheti velünk, mit is akarunk valójában; ugyanakkor értékeink nyílt megosztása lehetővé teszi, hogy – akár mások által is ösztönözve – elfogadjuk kapott talentumainkat és illetékességeinket, s megtanuljuk azokat felismerni és értékelni. Banálisnak fog tűnni, de egy olyan környezetben, ahol elsősorban mások értékes oldalát keresik, s a tudatosság fejlesztésére törekednek, ezek eredménye teljesen összhangba kerülhet a Maslow-piramis által tükrözött elmélettel: növekszik a biztonság, erősödik a valahová tartozás érzése, és megbecsülést kap a szabad kreativitás.

Lehetséges tehát elgondolni új paradigmákat, ahol a kollektív intelligencia beköltözik az egyes tagok sajátosan összetett egyéni intelligencia-együttesébe, melynek összetevői Howard Gardner „többszörös-intelligencia elméletében” szerepelnek a következőképpen: nyelvi, logikai-matematikai, téri-vizuális, testi-kinesztéziás, zenei és érzelmi (társas, illetve belső személyi, ez utóbbin belül pedig természetes, egzisztenciális és teoretikus) intelligencia. Ez a mágikus kombináció, a közös tervek szolgálatába állítva, lehetővé teszi fenntartani a kezdetek lendületét, kiegyensúlyozva a „tévedj gyorsan, tévedj gyakran” (azaz: legyen mihamarabb kudarcélményed, és éld azt át minél gyakrabban, hogy edzett maradhass) típusú hozzáállással, éber szemeknek, füleknek, elméknek és szíveknek köszönhetően, valamint egyetértésben azzal, hogy a jobbító szándék jelei mindig kifejezést és befogadást nyerjenek.

És ha igaz, hogy rendelkezünk azokkal a bizonyos „tükör-neuronokkal”, hogy képesek vagyunk megfelelő figyelemmel és összpontosítással csoportban munkálkodni, s legalább ilyen figyelemmel tartani másokkal a kapcsolatot . . . mindezek olyan rezgéseket kelthetnek, melyek, szétterjedvén, rezonálásra késztethetik még azokat is, akik kissé lemaradtak tudatosságuk fejlesztésében, vagy egyszerűen csak azon pillanatok egyikét élik át, amikor még egy szent is elveszíti türelmét.

Max Ramaciotti

Gyümölcsöztetheted a mi több mint 40 évnyi tapasztalatunkat, és megtanulhatod egy közösség létrehozásának lépéseit:

EDE 2018

COMMUNITY SCHOOL

KÖNYV: A Damanhuri Kristály arculatai

Az emberi történelem századai során azoknak a filozófusoknak és Mestereknek, akik nem „hétköznapi módon” viselkedtek, vagy túlságosan szabadon tárták a világ elé saját felfogásukat, gyakran kellett küzdeniük megélhetési problémákkal: Szókratésztől Platónig, majd Osho-tól Krishnamurti-ig, Mére-ig, Kriyananda-ig, egészen Damanhur spirituális vezetőjéig, Falco Tarassaco-ig. Ezeken az oldalakon összefoglaltan olvashatunk a negyven évvel ezelőtt született össz-olasz kísérlet eseményeiről, történéseiről: az ezoterikus gondolkodásról, egy spirituális Nép létrejöttéről, a nem mindig könnyed alkímiai átalakítások által vezérelt közösségi életről . . .

A Selfica az empirikus kutatás egyik, a damanhuriak kísérletező munkája által kifejlesztett területe.

Az örömérzet Self-je

Ajánlott munkahelyeken és lakóhelyeken egyaránt: segít növelni az energiaszintet, fokozni a dinamizmust, és feléleszteni a humorérzéket.

Szétteríti a fényteli rezgések jótékony hatását közel 12 méteres sugarú környezetben. Úgy kell elhelyezni, hogy a természetes vagy mesterséges fény teljesen körbevegye.

Karkötő a kapcsolatok harmonizálásáért

Növeli az önelfogadás, az önbecsülés és a helyes önértékelés képességét.

„Finomítja” és harmonizálja az aurát, megkönnyíti a másokhoz való közeledést.

Ez a Self egy olyan harmonikus, rendezett és kiegyensúlyozott energiamezőt hoz létre, mely fenntartja a jó-viszonyt elsősorban önmagunkkal, következésképpen pedig másokkal is.

Merülj el az erdő hangulatában az új „Növényzene”-géppel, a BAMBOO-val!

Ettől a tavasztól kezdve már a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válik egy új készülék a növényekkel való kommunikációra. A könnyebben hordozhatóra, jobban kezelhetőre és nagyobb teljesítményűre kifejlesztett új modell, a BAMBOO 3 különféle verzióban kapható, különféle jellemzőkkel. Az autonóm tápegység az újratölthető elemekkel, valamint a kis hangszórók lehetővé teszik, hogy közvetlenebbül lehessen hallani a növények hangját, anélkül, hogy más készüléket is igénybe kelljen venni. A kiiskolázottan fejlett technológia egyik jó példája ez, hogy általa közelebb kerülhessünk a növényi világhoz.

Együttesen fogjuk majd fokozni a kutatást és növelni a kommunikációs szintet a növényi világ irányában!

Támogasd az Emberiség Templomait a te 5×1000-eddel!

Támogathatod az Emberiség Templomait a te 5×1000-eddel, s ha így döntesz, azzal hozzájárulhatsz ennek az univerzális spiritualitásnak szentelt, hihetetlenül jelentős művészi alkotásnak a teljes megvalósításához és megóvásához.

Kategóriák