Blog Detail

Az AHIMSZA Jógaközpont szolgáltatásainak értékelése

ahimszajóga 2014. július 7. 0 comments 0

2014. március elején egy kérdőívet töltettünk ki az Ahimsza Jógaközpont jógázóival, annak érdekében, hogy pontosabb képet kaphassunk a jógázók motivációról, igényeiről, az jógaközpontban nyújtott többletszolgáltatások fejlesztési irányairól. A kérdőívet összesen 94 fő töltötte ki, nem mindenki válaszolt minden kérdésre. Az értékelés során minden kapott választ figyelembe vettünk. (A jógaközpontba heti rendszerességgel körülbelül 200 fő jár jógázni, ennek tudatában kijelenthetjük, hogy a jógázók közel felét megkérdeztük.) Ketten megköszönték, hogy kitölthették a kérdőívet. A kérdőívek kitöltése név nélkül történt.

 

Ahimsza-logo-sz5.jpg

I. A jógázók neme, korosztálya, lakhelye

 

I.1. A jógázók neme

 

Hogyan alakult a válaszadók nemi megoszlása? A kérdőívet kitöltők közül 76-an a gyengébbik nem képviselői közül kerültek ki, míg a férfiak száma 18 fő volt. A két nem közti százalékos arány a következőképpen alakult. 81%-ot tettek ki a nők, míg a fiúk/férfiak aránya: 19%. Tehát minden negyedik jógázó „lányra” jut egy „fiú”.

 

I.2. A jógázók korosztálya

 

A 18 év alatti korosztályt 3 lány képviseli. A 18-40 év közötti életkorúak között 22 nő és 8 férfi volt. A 40 és 65 év közötti jógázók közül 48 a nő és 10 a férfi. A 65 éves és annál idősebb korosztályban, úgy mint a legfiatalabbak között 3 nő van.

 

I.3. A jógázók lakhelye

 

A megkérdezett jógázók közül 68-an laknak, a megyeszékhelyen, azaz Veszprémben, míg 26-an más településről jönnek az Ahimsza Jógaközpontba jógázni. Tehát a veszprémiek a jógázók 62%-át adják, míg a vidékiek aránya 38%. A környező települések, ahonnan a „feltöltődni” vágyók érkeznek: Öskű, Hajmáskér, Balatonalmádi, Felsőörs, Litér, Zirc, Balatonfüred, Várpalota, Tótvázsony, Lovas, Vigántpetend, Szentkirályszabadja. A legmesszebbről érkezők Fejér megye székhelyéről, Székesfehérvárról jönnek hozzánk.

 

II. A jógázással összefüggő kérdések

 

II.1. Mióta jógázol?

 

A megkérdezettek közül 25-en csak pár hónapja jógáznak, 11-en mondták azt, hogy egy éve, míg a többség, 58-an már több éve hívei ennek a mozgásformának. Tehát a megkérdezettek több, mint fele , 61%-a már régebb óta hűséges a jógaközponthoz, annak szellemiségéhez.

 

II.2. Milyen gyakran jógázol?

 

A válaszadók jellemzően (81 fő) csak hetente egyszer járnak jógázni! Kilencen hetente kétszer jönnek, 1 valaki mondta azt, hogy hetente egyszer-kétszer jógázik, míg a hetente többször jógázók száma 3 fő.

 

II.3. Az otthoni gyakorlás hogyan alakul?

 

A jógázók 19%-a minden nap gyakorol otthon, a többség 43% hetente egyszer-kétszer gyakorol otthon, s az otthon nem gyakorlók aránya 30%. Az otthon hányszor gyakorolok kérdésre 8 egyéb válasz is érkezett. Közülük hárman mondták azt, hogy hetente 5/7 napot gyakorolnak, egy valaki légzéstechnikákat próbálgat otthon, egy fő relaxál, s ugyancsak 1 valaki néha gyakorol.

 

II.4. Honnan értesültél a jógaórákról?

 

A 7. kérdés így szólt: Honnan értesültél a jógaórákról? Erre a kérdésre négyen nem válaszoltak. 16-an az internetről szereztek tudomást a foglalkozásokról, 8-an szórólapról tájékozódtak, 2-en azt válaszolták, hogy szórólapról és ismerőstől párhuzamosan szereztek információt, egy fő nem emlékszik, egy valaki az anyukájától kapott kedvet, s szintén egy fő az, aki azt válaszolta, hogy a kezdettől fogva tudja, hogy a teremben jógaórákat tartanak. A megkérdezettek nagy többsége – 61 fő (65%) – ismerőstől, baráttól értesült a lehetőségről, a jóga pozitív hatásairól!

 

II.5. Miért a jógát választottad?

 

5-en nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy miért a jógát választották mozgásformának. Egy valaki a korával indokolta a választást. 17-en a betegségükre kerestek gyógymódot. Jellemző válasz (65 fő) a következő volt: olyan mozgásformát kerestem, ami a test és a lélek egységével foglalkozik! 6-an egyéb indokokat soroltak fel: a gyakorlatok és a nyugalom együtt, az itt jógázók pozitív példája, a stresszt szerettem volna levezetni, jönnöm kellett .., nagyon jó gerinctorna, mert egy jó mozgásnak tartom.

 

II.6. Mi alapján választasz jógaórát?

 

A mi alapján választasz jógaórát? kérdés egy összetett kérdés volt, ahol az egyes szempontokat a válaszadók 1-4-ig osztályozták. Az egyes, az egyáltalán nem fontos kategóriát jelentette, a 4-es osztályzatot az a szempont kaphatta, amelyik teljes mértékben meghatározó. A kettes a kicsit fontos szempontot jelölte, míg a hármas meghatározó. Erre a kérdéscsoportra is volt, hogy nem válaszoltak a megkérdezettek. Az értékelhető válaszok száma az egyes szempontok esetében eltérő volt, de átlagban 85 értékelhető válasszal számolhattunk. Az egyes szempontok szerinti átlagok a következőképpen alakultak.

 

Jógaóra választásának szempontjai

Értékelés

Jógaoktató személye

3,84

Gyakorlással eltöltött idő

3,40

Időpont

3,36

Helyszín

2,88

Társak, közösség

2,94

 

A táblázatból jól látható, hogy a legmagasabb értékelést a jógaoktató személye kapta, alig maradt el a maximálisan adható 4-es pontszámtól. Ezt követte a gyakorlással eltöltött idő minőségének fontossága. A harmadik a rangsorban az időpont, majd a társak és a közösség következik, míg a helyszín végzett az utolsó helyen.

 

II.7. Miért szeretek jógaórára járni?

 

A miért szeretek jógaórára járni kérdésre adott válaszok mind pozitívak, „szívet melengetők” voltak. Feltettük a jógaközpont honlapjára, két helyre is.

 

 

III. Közösségi média használata

 

III.1. Honlap

 

A jógaközpont honlapjára vonatkozó kérdésre négyen nem válaszoltak. 8-an napi rendszerességgel figyelik. 7 fő elzárkózott ettől a lehetőségtől, ők nem tudnak vagy nem akarnak ilyen módon tájékozódni. 51 fő hetente nézi meg, míg 24-en a választási lehetőségek közül az egyéb kategóriát választották. Ők nem zárkóznak el ettől a lehetőségtől, de csupán havonta nézik, vagy alkalmanként, rendszertelenül, hetente többször, ha idejük engedi, eddig nem figyelték, de most már fogják, ritkán, mindig tervezik.

 

III.2. Hírlevél

 

Az Ahimsza Jógaközpont hírlevelét 52 fő (49%) várja, mindig elolvassa . 17-en csak átfutják, mert túl sok információt kapnak ilyen módon. Az előbbi kérdéshez hasonlóan ettől az információ forrástól 8 fő zárkózik el, míg az egyéb válaszok száma: 14 volt. Ebbe a kategóriába ilyen kiegészítések érkeztek: ritkán van időm rá, de ha van elolvasom, ha érkezik átfutom, ami érdekes, azt később elolvasom, még nem néztem meg, pótolni fogom, ha kapok elolvasom, nem használok számítógépet, figyelni fogom, néha elolvasom, nem kapok, eddig még nem kaptam, ha van időm elolvasom, néha … Erre a kérdésre 3-an nem válaszoltak.

 

III.3. Blog és facebook oldal

 

A következő kérdés feltételének időpontja nagyjából egybe esett a jógaközpont blogjának és facebook oldalának elindulásával. Ennek a ténynek az ismeretében a válaszok igen figyelemreméltóak. A megkérdezettek közül 21-en mondták azt, hogy nem tudják, hogy elindult a facebook oldal és a blog. 20-an már látták, 18-an követik, olvassák, 8-an mondták azt, hogy csak átfutják, mert túl sok információt kapnak ilyen módon és 14-en válaszolták azt, hogy nem tudnak vagy nem akarnak ilyen módon informálódni. E kérdés kapcsán többen aláhúzták a mondat első részét, hogy nem tudnak ilyen módon informálódni, ami azt sugallja, hogy a szándék megvan bennük is. (A blogot bárki el tudja olvasni, a facebook oldal követéséhez bejelentkezés, saját oldal létrehozása szükséges.) Erre a kérdésre nem válaszoltak a legtöbben: 13 fő.

 

IV. Többletszolgáltatások

 

IV.1. Miről olvasnál szívesen az internetes felületen?

 

Az internetes felületen miről olvasnál szívesen? kérdésre 12-en nem válaszoltak, több témajavaslat is megjelölhető volt. A válaszok sorrendje a következőképpen alakult.

 

Az internetes felületen miről olvasnál szívesen?

Szavazatok száma

Egészségmegőrző termékekről, praktikákról

50

Helyes táplálkozásról, receptekről

50

Könyvekről, könyvajánlókról

39

Beszámolókról (utazás, konferencia, kutatás, tábor, előadás)

34

Jógaórák időpontjáról, változásokról

32

Frekvenciaterápiáról

13

 

Egyéb javaslatként ilyeneket írtak: mindenről, gyakorlatsor hosszú ideig számítógépet használóknak, napi ászanasor, napi megerősítés, idézet.

 

IV.2. A jógaórákon kívül ….

 

A jógaórákon kívül szívesen részt veszek kérdésre 15-en nem válaszoltak. A lehetőségek közül több is megjelölhető volt. A sorrend a következőképpen alakult.

 

A jógaórákon kívül szívesen részt veszek

Szavazatok száma

előadásokon

53

kirándulásokon

30

filmvetítéseken

24

speciális foglalkozásokon

23

gyógyító eljárásokban (pl.: frekvenciaterápia)

23

táborokban

20

tanfolyamokon

18

 

Az egyéb javaslatok között ilyenek szerepeltek: családi okok miatt egyenlőre nem tudok, beszélgetős találkozók, kenyérsütő tanfolyam, annak függvényében hogy hogy állok anyagilag.

 

IV.3. Jógaoktató képzés

 

A jógázók közül 7-en el szeretnék végezni a jógaoktató képzést, 12-en pedig semleges választ adtak (ezen még nem gondolkodtam, ahogy az élet hozza, szeretem csinálni, már elvégeztem, lehet, későbbi időpontban igen, talán majd egyszer, még nem tudom… stb)

 

IV. 4. Vásárlás

 

Az Ahimsza Jógaközpontban 50-en már vásároltak könyvet, ugyanennyien vettek egészségmegőrző terméket, s a jógakelléket vásárlók száma is meglepő módon ennyi, azaz 50 fő. A választási lehetőségek közül 5-en választották az egyebet. 3-an még nem vásároltak. 1 valaki vett sütit és 1 valaki CD-t.

 

A jövőben 43-an tervezik, hogy könyvet vásárolnak, 41-en egészségmegőrző terméket, és ennél kevesebben 33 fő szeretne jógakelléket vásárolni. Az egyéb válaszok között ilyenek szerepelnek: orrmosó, még nem tudom, még nem gondoltam rá, s egy ügyes kezű jógázó szívesen készítene parajdisó vagy cseresznyemag párnát, tönkölybúza ülőpárnát.

Leave your thought

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Kategóriák