Blog Detail

Az OM mantra

ahimszajóga 2014. június 3. 0 comments 0

Minden jógaóra elején és végén elhangzik.

Vajon tudjuk, hogy honnan ered?

Miért fontos? Hogy kell pontosan képezni? 

 

Mantra jóga

 

A MANTRA egy hang, szótag, szó, mondat vagy vers, szent szöveg,melynek szimbolikus értelme van. Sok típusú mantra létezik, melyeknek részben azonos, részben különböző hatásuk van. A közös hatás az elme egyhegyűvé tétele (a ritmikus ismétlésnél az elme teljesen ráhangolódik a mantrára és így állandósul a figyelem), a különböző hatás pedig a felébresztett energiatípus különbözőségéből adódik.

 

A mantra jóga talán a legelterjedtebb a szellemi jóga iskolák közül. A hangok jógájának is nevezhetnénk, mert a hallásérzeten keresztül éri el az agyműködés befolyásolását.

A mantrának csak egyik hatása jut érvényre az értelmen keresztül, a beszéd és a gondolkodás magasabb központjának közvetítésével. Más részük elsősorban „alacsonyabb” hallóközpontokra hat, és ezeken keresztül változtatja meg az érzelmeket, a közérzetet, a hangulatot.

 

Szabó Lőrinc „ Látomás egy hangversenyen” című verse jól érzékelteti a hangok hatását.

 

„Szólt a zene, s egyszer csak

mint aki meghal, zsugorodtam,

transzformátor agyam becsuktam

s végül már csak egy pici mag

 

maradtam, csupasz öntudat:

a mester, akire figyelünk,

a fény, a színpad, minden eltűnt,

s én megláttam az Igazat.”

 

Ritka állapota ez a mantra-meditációnak, amely rendkívül erős érzelmi kapcsolást jelent.

 

Az OM mantra jelentősége és hatásai

 

Az OM ősi szimbólum, a védikus kultúra, a jóga bölcselet és gyakorlat szent szava, akárcsak a biblikus Ámen. Az OM a világegyetem alaprezgése, az egyetemes mantra. Szokták a teremtés mantrájának is nevezni.

A hang, a rezgés, amely minden élet eredete, fenntartója és megújítója.

Az Om a teljességet fejezi ki. Az OM mantra három hangból tevődik össze:A-U-M. Az „A” a teremtés, az „U” a fenntartás, az „M” a pusztítva megújulás kifejezője, másként: a kezdeté, a folytatásé és a befejezésé. A három hang egyben a három idődimenzió, múlt-jelen- jövő, valamint a három alapminőség, az aktív-passzív és a kiegyensúlyozott jelképe.

Zengetése tisztítja a tudatot.

Rezgései harmóniát hoznak a világba. Osztrák kutatók azt figyelték meg, hogy az Om mantra folyamatos zengetése egymásra hangolja a szerveket. Ekkor sokkal kisebb energia felhasználással, sokkal könnyebben tudnak szerveink működni. Ehhez legalább 20 mp-ig kell zengetni.

 

om.jpg

OM mantra Fotó: jogagrubedli.hu

 

Légzés az OM mantra kiejtéséhez

 

Erőltetés mentesen belélegzünk. A torkunkban a hangszalagokat ellazítjuk úgy, mint az „A” hang ejtésénél. Az ajkunkat „U” hanghoz alakítjuk. Ez a két dolog együtt „O” jellegű hangzást fog eredményezni. Két harmad ideig hangoztatjuk ezt az „O” jellegű hangot és egy harmad ideig az „M”-et úgy, hogy a nyelvünk hegyét felvisszük a lágy szájpadlásunkhoz hátra, mintha le akarnánk nyelni.

 

Ahogyan más gyakorlatokat sem, úgy az OM mantrát se erőltessük.

Amikor elfogyott a levegő, lassan belélegzünk, hagyjunk időt a csöndnek, miközben tovább figyeljük, hogy milyen rezgések keletkeznek a test különböző tájain.

 

Összeállította: Fekete Gabriella jógaoktató

 

Felhasznált irodalom:

Timcsák Géza:Jóga II

Dr. Vígh Béla: A jóga és az idegrendszer

Jóga a mindennapi életben magazin 1999. decemberi száma

 

 

 

Leave your thought

Kategória